Juan Manuel FABRA VALLÉS : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 20-07-1999 / 29-02-2000 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek

Partie krajowe 

  • 20-07-1999 / 29-02-2000 : Partido Popular (Hiszpania)

Deputowani 

  • 21-07-1999 / 29-02-2000 : Komisja ds. Zagranicznych, Praw Czlowieka, Wspólnego Bezpieczenstwa i Polityki Obronnej
  • 06-10-1999 / 29-02-2000 : Delegacje do komisji wspólpracy parlamentarnej ds. stosunków z Armenia, Azerbejdzanem i Gruzja

Zastępstwo 

  • 21-07-1999 / 29-02-2000 : Komisja Budzetowa
  • 08-10-1999 / 29-02-2000 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Estonia

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Report on the draft supplementary and amending budgets 1, 3 and 4 to the budget of the European Communities for the 1999 financial year - Commission Committee on Budgets EN  
- A5-0009/1999 -  
-
BUDG 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)