Jaime VALDIVIELSO DE CUÉ : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partido Popular (Hiszpania)

Wiceprzewodniczący 

 • 23-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Przemysłu, Handlu Zewnętrznego, Badań Naukowych i Energii

Deputowani 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Przemyslu, Handlu Zewnetrznego, Badan Naukowych i Energii
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Wegry
 • 17-01-2002 / 22-01-2002 : Komisja Przemysłu, Handlu Zewnętrznego, Badań Naukowych i Energii
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja

Zastępstwo 

 • 21-07-1999 / 14-03-2000 : Komisja ds. Swobód i Praw Obywatelskich, Sprawiedliwosci i Spraw Wewnetrznych
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Slowenia
 • 15-03-2000 / 14-01-2002 : Komisja ds. gospodarczych i walutowych
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Gospodarcza i Walutowa

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Report on the proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 1488/96 on financial and technical measures to accompany (MEDA) the reform of economic and social structures in the framework o the Euro-Mediterranean partnership - Committee on Industry, External Trade, Research and Energy EN  
- A5-0204/2000 -  
-
ITRE 
Report on the proposal for a Council Regulation (Euratom, EC) concerning the provision of assistance to economic reform and recovery in the New Independent States and Mongolia - Committee on Industry, External Trade, Research and Energy EN  
- A5-0081/1999 -  
-
ITRE 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)