Encarnación REDONDO JIMÉNEZ : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-1999 / 02-04-2000 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członkini
 • 03-04-2000 / 07-03-2002 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członkini prezydium
 • 08-03-2002 / 19-07-2004 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członkini prezydium

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partido Popular (Hiszpania)

Przewodnicząca 

 • 21-02-2002 / 17-12-2002 : Tymczasowa Komisja ds. Pryszczycy

Wiceprzewodnicząca 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Deputowani 

 • 14-09-1999 / 14-01-2002 : Poslowie z Parlamentu Europejskiego do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego Porozumienia miedzy panstwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz Unii Europejskiej (AKP-UE)
 • 05-10-2000 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Rumunia
 • 17-01-2002 / 20-02-2002 : Tymczasowa Komisja ds. Pryszczycy
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • 06-02-2002 / 06-03-2002 : Poslowie z Parlamentu Europejskiego do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego Porozumienia miedzy panstwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz Unii Europejskiej (AKP-UE)
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Południowej i MERCOSUR-em

Zastępstwo 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Srodowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Ochrony Konsumentów
 • 01-09-1999 / 14-01-2002 : Komisja Budzetowa
 • 08-10-1999 / 11-11-1999 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Turcja
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Budżetowa
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

MOTION FOR A RESOLUTION on foot‑and‑mouth disease and the football world championships in South Korea EN  
- B5-0369/2002  

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)