José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA : Strona główna 

Członek 

Komisja Kontroli Budżetowej 
Komisja Specjalna ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania 

Zastępstwo 

Komisja Spraw Zagranicznych 
Komisja Handlu Międzynarodowego 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Ostatnie prace 

Kontakt