Fiorella GHILARDOTTI : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-1999 / 07-03-2000 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członkini
 • 08-03-2000 / 16-01-2002 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członkini prezydium
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członkini prezydium

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Democratici di Sinistra (Włochy)

Deputowani 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Socjalnych i Zatrudnienia
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Kobiet i Wyrównywania Szans
 • 14-09-1999 / 14-01-2002 : Poslowie z Parlamentu Europejskiego do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego Porozumienia miedzy panstwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz Unii Europejskiej (AKP-UE)
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Prawna i Rynku Wewnętrznego
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Poslowie z Parlamentu Europejskiego do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego Porozumienia miedzy panstwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz Unii Europejskiej (AKP-UE)

Zastępstwo 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Przemyslu, Handlu Zewnetrznego, Badan Naukowych i Energii
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne on the fight against terrorism and respect for human rights EN  
- P5_DCL(2002)0004 - Wygasła  
Massimo CARRARO , Fiorella GHILARDOTTI , Guido BODRATO , Luigi COCILOVO  
Data otwarcia : 12-03-2002
Termin : 12-06-2002
Liczba sygnatariuszy : 27 - 13-06-2002
Oświadczenie pisemne on the trade in dog and cat furs EN  
- P5_DCL(2002)0001 - Wygasła  
Generoso ANDRIA , Francesco FIORI , Charles TANNOCK , Monica FRASSONI , Fiorella GHILARDOTTI  
Data otwarcia : 16-01-2002
Termin : 16-04-2002
Liczba sygnatariuszy : 128 - 16-04-2002