Robert STURDY : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Conservative Party (Wielka Brytania)

Wiceprzewodniczący 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Handlu Międzynarodowego

Deputowani 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 16-06-2010 / 30-06-2014 : Delegacja do Komitetu Parlamentarnego CARIFORUM-UE
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Komisja Handlu Międzynarodowego

Zastępstwo 

 • 21-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Irakiem
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Parlamentem Panafrykańskim
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie Umowy ramowej między UE i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony  
- INTA_AD(2014)524636 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie unijnej polityki w zakresie zewnętrznych stosunków w dziedzinie lotnictwa – jak sprostać przyszłym wyzwaniom  
- INTA_AD(2013)504234 -  
-
INTA 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie wdrożenia Traktatu z Lizbony w odniesieniu do Parlamentu Europejskiego  
- INTA_AD(2014)521695 -  
-
INTA 
OPINIA Reindustrializacja Europy z myślą o promowaniu konkurencyjności i trwałego rozwoju  
- INTA_AD(2013)506367 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie wspierania rozwoju poprzez handel  
- INTA_AD(2013)498043 -  
-
INTA 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe