Gianfranco DELL'ALBA : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-1999 / 21-07-1999 : Techniczna grupa niezaleznych poslów – grupa mieszana - Członek
 • 22-07-1999 / 02-10-2001 : Techniczna grupa niezaleznych poslów – grupa mieszana - Współprzewodniczący
 • 03-10-2001 / 19-07-2004 : Niezrzeszeni

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Lista Emma Bonino (Włochy)

Deputowani 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Kontroli Budzetu
 • 22-07-1999 / 31-12-2000 : Konferencja Przewodniczących
 • 05-10-1999 / 14-01-2002 : Poslowie z Parlamentu Europejskiego do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego Porozumienia miedzy panstwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz Unii Europejskiej (AKP-UE)
 • 15-01-2002 / 19-07-2004 : Konferencja Przewodniczących
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową

Zastępstwo 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Rozwoju i Wspólpracy
 • 16-11-2000 / 14-01-2002 : Komisja Budzetowa
 • 13-12-2000 / 29-11-2001 : Tymczasowa Komisja ds. genetyki ludzkiej i innych nowych technologii współczesnej medycyny
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Budżetowa
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Tymczasowa Komisja do Spraw Zwiększenia Bezpieczeństwa na Morzu

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Report on the proposal for amendment of the constituent acts of Community bodies following the adoption of the new Financial Regulation 1. amending Regulation (EC) No 2965/94 as regards the budgetary and financial rules applicable to the Translation Centre for the Bodies of the European Union and access to the Centre's documents (COM(2002)0406 - C5-0428/2002 - 2002/0167(CNS)); 2. amending Regulation (EC) No 2667/2000 as regards the budgetary and financial rules applicable to the European Agency for Reconstruction and access to the Agency's documents (COM(2002)0406 - C5-0429/2002 - 2002/0168(CNS)); 3. amending Regulation (EC) No 2309/93 as regards the budgetary and financial rules applicable to the European Agency for the Evaluation of Medicinal Products and access to the Agency's documents (COM(2002)0406 - C5-0430/2002 - 2002/0170(CNS)); 4. amending Regulation (EC) No 1360/90 as regards the budgetary and financial rules applicable to the European Training Foundation and access to the Foundation's documents (COM(02)0406 - C5-0431/2002 - 2002/0171(CNS)); 5. amending Regulation (EC) No 1365/75 as regards the budgetary and financial rules applicable to the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions and access to the Foundation's documents and repealing Regulation (EEC) No 1417/76 (COM(2002)0406 - C5-0432/1002 - 2002/0172(CNS)); 6. amending Decision 2002/187/JHA setting up Eurojust with a view to reinforcing the fight against serious crime (COM(2002)0406 - C5-0433/2002 - 2002/0173(CNS)); 7. amending Regulation (EC) No 2100/94 as regards the internal audit and control systems applicable to the Community Plant Variety Office and access to the Office's documents (COM(02)0406 - C5-0434/2002 - 2002/0174(CNS)); 8. amending Regulation (EC) No 302/93 as regards the budgetary and financial rules applicable to the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction and access to the Centre's documents (COM(02)0406 - C5-0435/2002 - 2002/0175(CNS)); 9. ame EN  
- A5-0336/2002 -  
-
BUDG 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)