Simon Francis MURPHY : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-1999 / 07-03-2000 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członek
 • 08-03-2000 / 20-05-2003 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Wiceprzewodniczący
 • 21-05-2003 / 19-07-2004 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Labour Party (Wielka Brytania)

Deputowani 

 • 21-07-1999 / 17-02-2000 : Komisja ds. Przemyslu, Handlu Zewnetrznego, Badan Naukowych i Energii
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Slowacja
 • 03-02-2000 / 14-01-2002 : Komisja ds. gospodarczych i walutowych
 • 17-01-2002 / 03-02-2002 : Komisja Gospodarcza i Walutowa
 • 04-02-2002 / 19-07-2004 : Komisja Budżetowa
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegacja do Wspólnej komisji parlamentarnej UE-Republika Słowacka

Zastępstwo 

 • 22-07-1999 / 11-11-1999 : Komisja ds. gospodarczych i walutowych
 • 11-11-1999 / 29-02-2000 : Komisja ds. Socjalnych i Zatrudnienia
 • 28-02-2002 / 07-10-2003 : Komisja Prawna i Rynku Wewnętrznego
 • 08-10-2003 / 19-07-2004 : Komisja Gospodarcza i Walutowa

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Report on the joint text approved by the Conciliation Committee for a European Parliament and Council Directive on combating late payment in commercial transactions - Parliament Delegation to the Conciliation Committee EN  
- A5-0154/2000 -  
-
ITRE 
Recommendation for second reading on the common position adopted by the Council with a view to adopting a European Parliament and Council Directive combating late payment in commercial transactions - Committee on Industry, External Trade, Research and Energy EN  
- A5-0099/1999 -  
-
ITRE 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)