Carl LANG : Szósta kadencja Parlamentu 

Członek prezydium 

 • 20-07-2004 / 14-01-2007 : Niezrzeszeni
 • 15-01-2007 / 19-07-2007 : Grupa Tożsamość, Tradycja i Suwerenność - Członek
 • 20-07-2007 / 13-11-2007 : Grupa Tożsamość, Tradycja i Suwerenność - Członek prezydium
 • 14-11-2007 / 13-07-2009 : Niezrzeszeni

Członek 

 • 20-07-2004 / 18-03-2009 : Front national (Francja)
 • 19-03-2009 / 13-07-2009 : Parti de la France (Francja)

Członek 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Białorusią
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Białorusią
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Iranem

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rybołówstwa
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Rumunia
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rybołówstwa
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią, Islandią i Norwegią i do wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

null w sprawie zamieszek na tle etnicznym we Francji oraz w innych miejscach w Europie  
- P6_DCL(2005)0066 - LAPSED  
Philip CLAEYS , Frank VANHECKE , Koenraad DILLEN , Carl LANG  
null w sprawie ochrony rynków krajowych uzbrojenia  
- P6_DCL(2004)0041 - LAPSED  
Carl LANG , Andreas MÖLZER , Luca ROMAGNOLI  

Lista obecności 
This attendance record is an extract from the Minutes of plenary sittings of the 6th parliamentary term. The information therein is supplied for information purposes only and covers the Member's term of office in the European Parliament. It is raw data and does not include corrections for justified absence because of illness, maternal/paternal leave, authorised parliamentary delegation business etc.