Karl Erik OLSSON : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform - Członek prezydium

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Centerpartiet (Szwecja)

Przewodniczący 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Czechy

Deputowani 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Srodowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Ochrony Konsumentów
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Konferencja Przewodniczących Delegacji
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Republika Czeska

Zastępstwo 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Rybolówstwa
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Estonia
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Rybołówstwa
 • 06-02-2002 / 06-02-2002 : Delegacja do Wspólnej komisji parlamentarnej UE-Republika Słowacka
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Bułgaria

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Report on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EC) No 1257/1999 on support for rural development from the European Agricultura Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) and repealing Regulation (EC) No 2826/2000 - Committee on Agriculture and Rural Development EN  
- A5-0182/2003 -  
-
AGRI 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)