Richard HOWITT
  • Richard
    HOWITT
  • Wielka Brytania
  • Data urodzenia: 5 kwietnia 1961, Reading

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

129

Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej (20–21 października) (debata)

26-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-26(4)

Strategia UE wobec Iranu po zawarciu porozumienia w sprawie energii jądrowej (debata)

24-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-24(15)

Strategia UE wobec Iranu po zawarciu porozumienia w sprawie energii jądrowej (debata) (2)

24-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-24(15)

Tajlandia, w szczególności sprawa Andy'ego Halla

06-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-06(3.3)

Proces pokojowy w Kolumbii (debata)

05-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-05(15)

Sytuacja w Turcji (debata)

13-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-13(9)

Wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (debata)

07-07-2016 P8_CRE-REV(2016)07-07(6)

Bahrajn

07-07-2016 P8_CRE-REV(2016)07-07(7.2)

71. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (A8-0146/2016 - Andrey Kovatchev)

07-07-2016 P8_CRE-REV(2016)07-07(10.1)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

1

Opinia(-e) jako sprawozdawca

1

OPINIA w sprawie wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem uwag podsumowujących Komitetu ONZ ds. Praw Osób Niepełnosprawnych

AFET
26-05-2016 AFET_AD(2016)577008

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

3

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu przystąpienia do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru do tej umowy

AFET
26-10-2016 AFET_AD(2016)589183

OPINIA w sprawie wdrażania zaleceń Parlamentu z 2010 r. w sprawie norm społecznych i środowiskowych, praw człowieka i odpowiedzialności biznesu

AFET
13-04-2016 AFET_AD(2016)571491

OPINIA w sprawie sektora prywatnego i rozwoju

AFET
24-06-2015 AFET_AD(2015)552030

Instytucjonalne projekty rezolucji

190

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Tajlandii, w szczególności sprawy Andy’ego Halla

05-10-2016 RC-B8-1068/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Sudanu

05-10-2016 RC-B8-1062/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Rwandy: przypadek Victoire Ingabire

05-10-2016 RC-B8-1061/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Zimbabwe

14-09-2016 RC-B8-0995/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Filipin

14-09-2016 RC-B8-0990/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Somalii

14-09-2016 RC-B8-0989/2016

  Motion for a resolution on Zimbabwe

12-09-2016 B8-1006/2016

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on Philippines

12-09-2016 B8-1004/2016

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on Somalia

12-09-2016 B8-1003/2016

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Mjanmy/Birmy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Rohindżów

06-07-2016 RC-B8-0910/2016

Oświadczenie(-a) pisemne

1

Oświadczenie pisemne w sprawie braku odpowiednich placówek opieki pozaszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych w UE

09-03-2015 P8_DCL(2015)0009 Wygasła

szczegóły

Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Data otwarcia : 09-03-2015
Termin : 09-06-2015
Liczba sygnatariuszy : 175 - 10-06-2015

Pytania pisemne

24

  EU funding for the European Union Youth Orchestra

25-05-2016 E-004178/2016 Komisja

  VP/HR - Andy Hall, EU citizen and human rights defender

17-05-2016 E-004014/2016 Komisja

  VP/HR - Attacks on the LGBTI community in Bangladesh

02-05-2016 E-003710/2016 Komisja

  Epilepsy awareness

15-02-2016 E-001273/2016 Komisja

  Air pollution in the UK

15-02-2016 E-001272/2016 Komisja

  Awareness and diagnosis of fibromyalgia

11-01-2016 E-000125/2016 Komisja

  Ten-T networks

21-12-2015 E-016054/2015 Komisja

  Participation in Horizon 2020 by Israeli companies involved in settlements

21-12-2015 E-016053/2015 Komisja

  Access of persons with disabilities to independent living

30-11-2015 E-015171/2015 Komisja

  Article 19 UN CRPD - Use of European Structural and Investment Funds

26-11-2015 E-015122/2015 Komisja

Pytania ustne

1

Nowa strategia w zakresie dobrostanu zwierząt na lata 2016-2020

21-09-2015 O-000105/2015 Komisja