Richard HOWITT
 • Richard
  HOWITT
 • Wielka Brytania
 • Data urodzenia: 5 kwietnia 1961, Reading

Grupy polityczne

 • 19.07.1994 / 19.07.1999 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członek
 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członek
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członek
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członek
 • 01.07.2014 / 01.11.2016 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe

 • 19.07.1994 / 19.07.1999 : Labour Party (Wielka Brytania)
 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Labour Party (Wielka Brytania)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Labour Party (Wielka Brytania)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Labour Party (Wielka Brytania)
 • 01.07.2014 / 01.11.2016 : Labour Party (Wielka Brytania)

Wiceprzewodniczący

 • 16.01.1997 / 19.07.1999 : Komisja ds. Polityki Regionalnej
 • 01.09.2004 / 14.01.2007 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 13.10.2014 / 01.11.2016 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej

Członek

 • 21.07.1994 / 15.01.1997 : Komisja ds. Polityki Regionalnej
 • 17.11.1994 / 11.07.1995 : Delegacja ds. stosunków z panstwami Ameryki Poludniowej
 • 12.07.1995 / 15.01.1997 : Delegacja ds. stosunków z panstwami Ameryki Poludniowej
 • 16.01.1997 / 13.10.1997 : Delegacja ds. stosunków z panstwami Ameryki Poludniowej i MERCOSUR
 • 14.10.1997 / 23.02.1999 : Delegacja ds. stosunków z panstwami Ameryki Poludniowej i MERCOSUR
 • 24.02.1999 / 19.07.1999 : Delegacja ds. stosunków z panstwami Ameryki Poludniowej i MERCOSUR
 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Komisja ds. Rozwoju i Wspólpracy
 • 14.09.1999 / 14.01.2002 : Poslowie z Parlamentu Europejskiego do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego Porozumienia miedzy panstwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz Unii Europejskiej (AKP-UE)
 • 17.01.2002 / 01.06.2003 : Komisja Rozwoju i Współpracy
 • 06.02.2002 / 19.07.2004 : Poslowie z Parlamentu Europejskiego do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego Porozumienia miedzy panstwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz Unii Europejskiej (AKP-UE)
 • 02.06.2003 / 19.07.2004 : Komisja Spraw Zagranicznych, Praw Człowieka, Wspólnego Bezpieczeństwa i Polityki Obronnej
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 21.07.2004 / 31.08.2004 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 16.07.2009 / 24.11.2009 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 01.07.2014 / 01.11.2016 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 01.07.2014 / 01.11.2016 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 14.07.2014 / 12.10.2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej

Zastępstwo

 • 21.07.1994 / 10.08.1994 : Komisja ds. Gospodarczych i Walutowych oraz Polityki Przemyslowej
 • 21.07.1994 / 15.01.1997 : Komisja ds. Rozwoju i Wspólpracy
 • 16.01.1997 / 19.07.1999 : Komisja ds. Rozwoju i Wspólpracy
 • 05.02.1998 / 19.07.1999 : Podkomisja ds. Praw Czlowieka
 • 22.07.1999 / 14.01.2002 : Komisja ds. Socjalnych i Zatrudnienia
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja
 • 19.01.2006 / 14.02.2007 : Komisja tymczasowa do zbadania sprawy rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 16.07.2009 / 15.09.2009 : Komisja Prawna
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej
 • 16.09.2009 / 18.01.2012 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem
 • 25.11.2009 / 18.01.2012 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 08.07.2014 / 01.11.2016 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 08.07.2014 / 01.11.2016 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 10.10.2014 / 01.11.2016 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja

Działalność parlamentarna na posiedzeniach plenarnych – 7. kadencja parlamentarna

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

149

Wolność wyznania i różnorodność kulturowa (debata)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(18)

Sytuacja w Iranie (debata)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(5)

Europejski jednolity rynek łączności elektronicznej (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.25)

Priorytety UE na 25. sesję Rady Praw Człowieka ONZ (debata)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(13)

Sprawozdanie z postępów Turcji w 2013 r. (debata)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(16)

Sytuacja na Ukrainie (debata)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(13)

Stosowanie uzbrojonych dronów (debata)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(15)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

2

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

3

Opinia(-e) jako sprawozdawca

3

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy

EMPL
10-12-2013 EMPL_AD(2013)519836

OPINIA w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: rozliczalne, przejrzyste i odpowiedzialne zachowanie przedsiębiorstw a trwały wzrost

EMPL
15-01-2013 EMPL_AD(2013)498079

OPINIA w sprawie praw człowieka oraz norm społecznych i środowiskowych w międzynarodowych umowach handlowych

EMPL
03-05-2010 EMPL_AD(2010)438256

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

2

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy w zakresie dostępu do rynku usług portowych oraz przejrzystości finansowej portów

EMPL
09-01-2014 EMPL_AD(2014)521839

OPINIA w sprawie kosmicznej polityki przemysłowej EU – uwolnienie potencjału wzrostu gospodarczego w sektorze kosmicznym

AFET
24-09-2013 AFET_AD(2013)514674

Projekt(-y) rezolucji

170

Wspólny projekt rezolucji w sprawie niedawnych przypadków prześladowań w Pakistanie

16-04-2014 RC-B7-0399/2014

Wspólny projekt rezolucji w sprawie rosyjskiej napaści na Ukrainę

12-03-2014 RC-B7-0263/2014

Wspólny projekt rezolucji w sprawie bezpieczeństwa i handlu ludźmi na półwyspie Synaj

12-03-2014 RC-B7-0254/2014

  Motion for a resolution on security and human trafficking in the Sinai

10-03-2014 B7-0256/2014

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on launching consultations to suspend Uganda and Nigeria from the Cotonou Agreement in view of recent legislation further criminalising homosexuality

10-03-2014 B7-0253/2014

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Wspólny projekt rezolucji w sprawie priorytetów UE na 25. sesję Rady Praw Człowieka ONZ

10-03-2014 RC-B7-0234/2014

Projekt rezolucji w sprawie priorytetów UE na 25. sesję Rady Praw Człowieka ONZ

05-03-2014 B7-0237/2014

Oświadczenie(-a) pisemne

3

Oświadczenie pisemne w sprawie podkreślenia światowego wymiaru walki z treściami online przedstawiającymi seksualne wykorzystywanie dzieci

15-04-2013 P7_DCL(2013)0003 Wygasła

szczegóły

Emma McCLARKIN , Vicky FORD , Timothy KIRKHOPE , Mary HONEYBALL , Silvia COSTA , Richard HOWITT , Gay MITCHELL , Roberta ANGELILLI , Iva ZANICCHI , Maria Da Graça CARVALHO , Seán KELLY , Diane DODDS

Data otwarcia : 15-04-2013
Termin : 15-07-2013
Liczba sygnatariuszy : 132 - 15-07-2013

Oświadczenie pisemne w sprawie dobrowolnego systemu etykietowania opakowań produktów przemysłowych w alfabecie Braille'a

23-03-2011 P7_DCL(2011)0014 Przyjęta

szczegóły

Konstantinos POUPAKIS , Richard HOWITT , Ádám KÓSA , Eva LICHTENBERGER , Cecilia WIKSTRÖM

Data otwarcia : 23-03-2011
Termin : 23-06-2011
Przyjęto : 23-06-2011
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P7_TA(2011)0299
Liczba sygnatariuszy : 447 - 23-06-2011

Oświadczenie pisemne w sprawie uznania odpowiedzialności za holokaust

08-02-2010 P7_DCL(2010)0007 Wygasła

szczegóły

Richard HOWITT , Bogusław SONIK , Alexander Graf LAMBSDORFF , Marek SIWIEC , Dennis de JONG

Data otwarcia : 08-02-2010
Termin : 20-05-2010
Liczba sygnatariuszy : 120 - 20-05-2010

Pytanie(-a) parlamentarne

36

  'Mission for Growth to Israel': expansion of bilateral cooperation

16-04-2014 E-004914/2014 Komisja

  'Mission for Growth to Israel': business and human rights

16-04-2014 E-004913/2014 Komisja

  EU support for women with autism

16-04-2014 E-004912/2014 Komisja

  VP/HR - Corporate social responsibility in Burma/Myanmar

01-10-2012 E-008756/2012 Komisja

  Corporate social responsibility in Burma/Myanmar

28-09-2012 P-008754/2012 Komisja

  UK requests for state aid for the Coryton refinery in Essex

14-06-2012 P-005944/2012 Komisja

Polityka UE w odniesieniu do Zachodniego Brzegu i wschodniej Jerozolimy

19-04-2012 O-000104/2012 Komisja

Polityka UE w odniesieniu do Zachodniego Brzegu i wschodniej Jerozolimy

19-04-2012 O-000103/2012 Rada

  Temporary Agency Workers Directive

02-12-2011 E-011726/2011 Komisja

Działalność parlamentarna podczas sesji plenarnej – 6. kadencja

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

127

Sytuacja humanitarna osób przebywających w obozie Ashraf

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.3)

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(8)

A6-0234/2009 - SPRAWOZDANIE zawierający projekt zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie nierozprzestrzeniania broni jądrowej oraz przyszłości układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT)

− Zalecenia dla Rady w sprawie nowej umowy UE-Rosja (debata)

01-04-2009 P6_CRE(2009)04-01(12)

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(5)

A6-0132/2009 - SPRAWOZDANIE w sprawie projektu zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie priorytetów UE na 64. sesję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych

Przyszłość przemysłu motoryzacyjnego (debata)

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(11)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

2

Projekt(-y) rezolucji

15

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji w Strefie Gazy

13-01-2009 RC-B6-0051/2009

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie Kaszmiru

09-07-2008 RC-B6-0349/2008

  MOTION FOR A RESOLUTION on allegations of Mass graves in Indian-Administered Kashmir

08-07-2008 B6-0368/2008

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji w Strefie Gazy

19-02-2008 RC-B6-0066/2008

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji w Gazie

13-02-2008 B6-0069/2008

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie dziennikarza BBC Alana Johnstona

25-04-2007 RC-B6-0159/2007

Oświadczenie(-a) pisemne

5

Oświadczenie pisemne w sprawie Kolumbii i preferencji handlowych GSP plus

20-10-2008 P6_DCL(2008)0090 Wygasła

szczegóły

Richard HOWITT , Caroline LUCAS , Patrick GAUBERT , Helmuth MARKOV , Renate WEBER

Data otwarcia : 20-10-2008
Termin : 05-02-2009
Liczba sygnatariuszy : 138 - 09-02-2009

Oświadczenie pisemne w sprawie dyskryminacji dzieci niepełnosprawnych i umieszczania ich w placówkach w Unii Europejskiej

09-04-2008 P6_DCL(2008)0024 Wygasła

szczegóły

Kathy SINNOTT , Bas BELDER , Elly de GROEN-KOUWENHOVEN , Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU , Richard HOWITT

Data otwarcia : 09-04-2008
Termin : 15-07-2008
Liczba sygnatariuszy : 213 - 10-07-2008

Oświadczenie pisemne w sprawie „dys”kryminacji i wykluczenia społecznego dzieci „dys-”

18-06-2007 P6_DCL(2007)0064 Przyjęta

szczegóły

Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU , Richard HOWITT , Kathy SINNOTT , Roberta ANGELILLI , Anna ZÁBORSKÁ

Data otwarcia : 18-06-2007
Termin : 25-10-2007
Przyjęto : 13-11-2007
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P6_TA(2007)0506
Liczba sygnatariuszy : 432 - 25-10-2007

Oświadczenie pisemne w sprawie przyjęcia przez francuskie Zgromadzenie Narodowe ustawy uznającej kwestionowanie ludobójstwa Ormian z 1915 r. za przestępstwo

13-11-2006 P6_DCL(2006)0080 Wygasła

szczegóły

Michael CASHMAN , Andrew DUFF , Richard HOWITT

Data otwarcia : 13-11-2006
Termin : 23-02-2007
Liczba sygnatariuszy : 38 - 23-02-2007

Oświadczenie pisemne w sprawie chorób reumatycznych

05-07-2005 P6_DCL(2005)0041 Przyjęta

szczegóły

Richard HOWITT , David HAMMERSTEIN , Ursula STENZEL , Adamos ADAMOU , Grażyna STANISZEWSKA

Data otwarcia : 05-07-2005
Termin : 05-10-2005
Przyjęto : 13-10-2005
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P6_TA(2005)0389
Liczba sygnatariuszy : 406 - 05-10-2005

Pytanie(-a) parlamentarne

31

  Availability of impartial advice on driving and vehicle choice for disabled people in Europe

30-06-2008 E-3918/2008 Rada

  Child labour

29-05-2008 E-3220/2008 Komisja

Palestyńscy więźniowie w izraelskich więzieniach

15-04-2008 O-0041/2008 Komisja

Palestyńscy więźniowie w izraelskich więzieniach

15-04-2008 O-0040/2008 Rada

  Renewal of the regulation on GSP+ status for beneficiary countries

07-04-2008 H-0248/2008 Rada

  The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities

02-04-2008 H-0240/2008 Komisja

  Reduced VAT rates on audio books for blind people

06-03-2008 E-1571/2008 Komisja

  Ensuring victims' rights in Colombia

16-01-2008 E-0211/2008 Komisja

  Revision of the Copyrights Directive

12-12-2007 P-6415/2007 Komisja

  Urban Transport Green Paper

28-09-2007 E-4906/2007 Komisja

Działalność parlamentarna podczas sesji plenarnej – 5. kadencja

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

103

  Vote (continuation)

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(5)

  Pakistan

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(11)

  Human rights in 2003 and EU policy

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(12)

  Political Dialogue and Cooperation Agreements with Central America and the Andean Community

30-03-2004 P5_CRE(2004)03-30(1)

  Enlargement / Candidate countries (continuation)

10-03-2004 P5_CRE(2004)03-10(4)

  Question Time (Commission)

09-03-2004 P5_CRE(2004)03-09(12)

  EU policy towards South Caucusus

26-02-2004 P5_CRE(2004)02-26(2)

  Vote (continuation)

26-02-2004 P5_CRE(2004)02-26(5)

  Question Time (Commission)

10-02-2004 P5_CRE(2004)02-10(10)

  EU-UN relations

29-01-2004 P5_CRE(2004)01-29(1)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

2

Projekt(-y) rezolucji

14

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the World Bank-commissioned Extractive Industries Review

31-03-2004 RC-B5-0166/2004

  MOTION FOR A RESOLUTION on the World Bank-commissioned Extractive Industries Review

29-03-2004 B5-0166/2004

  MOTION FOR A RESOLUTION on forced marriage

07-10-2002 B5-0438/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the financing of development aid

05-02-2002 RC-B5-0034/2002

  MOTION FOR A RESOLUTION on the financing of development aid

31-01-2002 B5-0036/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on human rights

15-02-2000 RC-B5-0126/2000

  MOTION FOR A RESOLUTION on the meeting of the UN Human Rights Committee

14-02-2000 B5-0126/2000

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on protection for volunteer and humanitarian workers

19-01-2000 RC-B5-0026/2000/rev. 1

  MOTION FOR A RESOLUTION On human rights violations connected to the Chad Cameroon Oil and Pipeline project

17-01-2000 B5-0081/2000

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Oświadczenie(-a) pisemne

2

  Written declaration on the rights of deafblind people

12-01-2004 P5_DCL(2004)0001 Przyjęta

szczegóły

Richard HOWITT , Mario MANTOVANI , Elizabeth LYNNE , Patricia McKENNA , Ilda FIGUEIREDO

Data otwarcia : 12-01-2004
Termin : 12-04-2004
Przyjęto : 01-04-2004
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P5_TA(2004)0277
Liczba sygnatariuszy : 323 - 01-04-2004

  Written declaration on non-discrimination towards the state of health of disabled persons

28-11-2001 P5_DCL(2001)0014 Wygasła

szczegóły

Elizabeth MONTFORT , Hiltrud BREYER , Alexandre VARAUT , Marie-Thérèse HERMANGE , Richard HOWITT

Data otwarcia : 28-11-2001
Termin : 28-02-2002
Liczba sygnatariuszy : 111 - 28-02-2002

Pytanie(-a) parlamentarne

97

  Mid-term review of the sugar regime

26-02-2004 H-0126/2004 Komisja

  The Baku-Ceyhan pipeline

26-01-2004 H-0038/2004 Komisja

  Support for the UN Working Group on Indigenous Peoples

26-01-2004 H-0037/2004 Rada

  Peace process in Sri Lanka

16-12-2003 H-0835/2003 Komisja

  Multi-annual strategic Programme for EU external relations

16-12-2003 H-0834/2003 Rada

  Paying for our promise to end poverty

12-11-2003 O-0071/2003 Komisja

  Annual report on Turkey

23-10-2003 E-3249/2003 Komisja

  Imposition of value added tax on aids and equipment for independent living by people with disabilities

07-10-2003 H-0613/2003 Komisja

Oświadczenia (Siódma kadencja Parlamentu)