Roy PERRY : Piąta kadencja Parlamentu 

Członek 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek

Członek 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Conservative and Unionist Party (Wielka Brytania)

Wiceprzewodniczący 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Petycji
  • 23-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Petycji

Członek 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Kultury, Mlodziezy, Edukacji, Srodków Masowego Przekazu i Sportu
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Slowacja
  • 17-01-2002 / 22-01-2002 : Komisja Petycji
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Kultury, Młodzieży, Edukacji, Mediów i Sportu
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Report on the European Ombudsman's Special Report to the European Parliament following the own-initiative inquiry into the existence and the public accessibility, in the different Community institutions and bodies, of a Code of Good Administrative Behaviour - Committee on Petitions EN  
- A5-0245/2001 -  
-
PETI 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Motion for a resolution on the humanitarian crisis in North Korea EN  
- B5-0039/2003  

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne on the location of the seat of the European Parliament EN  
- P5_DCL(1999)0008 - LAPSED  
Roy PERRY