Hilde HAWLICEK : Czwarta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-01-1995 / 17-01-1995 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członkini
 • 18-01-1995 / 08-02-1995 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Wiceprzewodnicząca
 • 09-02-1995 / 10-11-1996 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Wiceprzewodnicząca
 • 11-11-1996 / 03-02-1997 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Wiceprzewodnicząca
 • 04-02-1997 / 19-07-1999 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członkini

Partie krajowe 

 • 01-01-1995 / 10-11-1996 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Austria)
 • 11-11-1996 / 19-07-1999 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Austria)

Wiceprzewodnicząca 

 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Komisja ds. Kultury, Mlodziezy, Edukacji i Srodków Masowego Przekazu

Deputowani 

 • 18-01-1995 / 11-07-1995 : Delegacja ds. stosunków z panstwami Maghrebu i Arabska Unia Maghrebu
 • 19-01-1995 / 15-01-1997 : Komisja ds. Kultury, Mlodziezy, Edukacji i Srodków masowego przekazu
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Delegacja ds. stosunków z panstwami Maghrebu i Arabska Unia Maghrebu
 • 21-09-1995 / 15-01-1997 : Poslowie z Parlamentu Europejskiego do Wspólnego Zgromadzenia Porozumienia miedzy panstwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz Unii Europejskiej (AKP-UE)
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Komisja ds. Praw Kobiet

Zastępstwo 

 • 19-01-1995 / 15-01-1997 : Komisja ds. Zagranicznych, Bezpieczenstwa i Polityki Obronnej
 • 21-11-1996 / 15-01-1997 : Komisja ds. Praw Kobiet
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Komisja ds. Rozwoju i Wspólpracy
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Wegry