Olli REHN : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 01-07-2014 / 26-04-2015 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członek

Partie krajowe 

  • 01-07-2014 / 26-04-2015 : Suomen Keskusta (Finlandia)

Wiceprzewodniczący 

  • 01-07-2014 / 26-04-2015 : Parlament Europejski

Deputowani 

  • 01-07-2014 / 26-04-2015 : Prezydium
  • 01-07-2014 / 26-04-2015 : Komisja Handlu Międzynarodowego
  • 14-07-2014 / 26-04-2015 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

Zastępstwo 

  • 01-07-2014 / 26-04-2015 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • 14-07-2014 / 26-04-2015 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja
  • 24-07-2014 / 26-04-2015 : Komisja Rozwoju Regionalnego

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony  
- INTA_AD(2014)537396 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony  
- INTA_AD(2014)537345 -  
-
INTA 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego  
- INTA_AD(2015)546894 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia, dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności oraz dalszej integracji rynków pracy  
- REGI_AD(2015)539800 -  
-
REGI 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 123, 128, 130b i 135

Inne działania parlamentarne 

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 130 Regulaminu, załącznik II

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe