Catherine LALUMIÈRE : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-1999 / 13-05-2001 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członkini
 • 14-05-2001 / 16-01-2002 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członkini prezydium
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członkini prezydium

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Parti radical de gauche (Francja)

Wiceprzewodnicząca 

 • 04-04-2001 / 14-01-2002 : Parlament Europejski
 • 04-04-2001 / 14-01-2002 : Prezydium
 • 15-01-2002 / 19-07-2004 : Parlament Europejski
 • 15-01-2002 / 19-07-2004 : Prezydium

Wiceprzewodnicząca 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Zagranicznych, Praw Czlowieka, Wspólnego Bezpieczenstwa i Polityki Obronnej

Deputowani 

 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegacja do Komisji Wspólpracy Parlamentarnej UE-Rosja
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Tymczasowa Komisja ds. systemu nasłuchowego ECHELON
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Spraw Zagranicznych, Praw Człowieka, Wspólnego Bezpieczeństwa i Polityki Obronnej
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO

Zastępstwo 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Przemyslu, Handlu Zewnetrznego, Badan Naukowych i Energii
 • 17-01-2002 / 28-07-2002 : Komisja Przemysłu, Handlu Zewnętrznego, Badań Naukowych i Energii
 • 29-07-2002 / 19-07-2004 : Komisja Rozwoju i Współpracy

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Report on the establishment of a common European security and defence policy after Cologne and Helsinki - Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy EN  
- A5-0339/2000 -  
-
AFET 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

MOTION FOR A RESOLUTION on the jailing of Russian military journalist Grigorii Pasko and the closure of TV‑6 EN  
- B5-0084/2002  

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)