Carlos COSTA NEVES : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 20-07-1999 / 08-04-2002 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek

Partie krajowe 

  • 20-07-1999 / 08-04-2002 : Partido Social Democrata (Portugalia)

Wiceprzewodniczący 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków z panstwami ASEAN, Azji Poludniowo-Wschodniej i Republika Korei
  • 07-02-2002 / 08-04-2002 : Delegacja do spraw stosunków z państwami ASEAN, Azji Południowo-Wschodniej i Republiką Korei

Deputowani 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja Budzetowa
  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Kobiet i Wyrównywania Szans
  • 11-11-1999 / 14-01-2002 : Delegacje do komisji wspólpracy parlamentarnej i delegacje ds. stosunków z Ukraina, Bialorusia i Moldawia
  • 17-01-2002 / 08-04-2002 : Komisja Budżetowa

Zastępstwo 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. gospodarczych i walutowych
  • 17-01-2002 / 08-04-2002 : Komisja Kontroli Budżetowej

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Report on the draft general budget of the European Union for the financial year 2002 as modified by the Council (all sections)(14341/2001 - C5-0600/2001 - 2324/2000(BUD)) and Letter of amendment No 2/2001 (14340/2001 - C5-0615/2001) to the draft general budget of the European Union for the financial year 2002 - Section I - European Pa$rliament, Section II - Council, Section III - Commission, Section IV - Court of Justice, Section V - Court of Auditors, Section VI - Economic and Social Committee, Section VII - Committee of the Regions, Section VIII(A) - European Ombudsman, Section VIII(B) - European Data Protection Supervisor - Committee on Budgets EN  
- A5-0400/2001 -  
-
BUDG 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Proposta de Resolução Coelho Carlos e Costa Neves Carlos, PPE PT  
- B5-0631/2001  

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)