Miquel MAYOL i RAYNAL : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 08-06-2001 / 19-07-2004 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Członek

Partie krajowe 

  • 08-06-2001 / 19-07-2004 : Esquerra Republicana de Catalunya (Hiszpania)

Deputowani 

  • 30-08-2001 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków z panstwami Ameryki Srodkowej i Meksyku
  • 03-09-2001 / 14-01-2002 : Komisja ds. gospodarczych i walutowych
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Gospodarcza i Walutowa
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej i Meksykiem

Zastępstwo 

  • 27-06-2001 / 14-01-2002 : Komisja ds. Zagranicznych, Praw Czlowieka, Wspólnego Bezpieczenstwa i Polityki Obronnej
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Spraw Zagranicznych, Praw Człowieka, Wspólnego Bezpieczeństwa i Polityki Obronnej

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne on the recognition of the right to self-determination EN  
- P5_DCL(2004)0029 - Wygasła  
Miquel MAYOL i RAYNAL , Ian HUDGHTON , Nelly MAES , Camilo NOGUEIRA ROMÁN , Josu ORTUONDO LARREA  
Data otwarcia : 19-04-2004
Termin : 06-05-2004
Liczba sygnatariuszy : 21 - 06-05-2004