Mario BORGHEZIO : Życiorys 

Wersja oryginalna : IT 

Życiorys (informacje opublikowane na wyłączną odpowiedzialność posła)  
Ostatnia aktualizacja: 29/07/2015 

Wykształcenie (uzyskane tytuły i dyplomy) 

  • 1977 : uniwersytet: dyplom magistra prawa, członek izby adwokackiej

Kariera zawodowa 

  • 1977 : adwokat

Kariera polityczna 

Funkcje sprawowane w krajowej partii politycznej lub krajowym związku zawodowym  
  • 2001 : przewodniczący Ligi Północnej w Piemoncie, członek rady federalnej Ligi Północnej
Funkcje sprawowane w lokalnych organach samorządowych  
  • 1990-2001 : radny gminy Turyn
Funkcje sprawowane w parlamencie krajowym  
  • 1992-2001 : poseł do parlamentu krajowego
Funkcje sprawowane w rządzie krajowym  
  • 1994 : podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Funkcje sprawowane w międzynarodowym zrzeszeniu partii politycznych lub związków zawodowych  
  • 2007-2008 : skarbnik ADIE
Funkcje sprawowane w instytucjach UE  
  • 2001 : poseł do Parlamentu Europejskiego

Kontakt