Mario BORGHEZIO : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-06-2001 / 02-10-2001 : Techniczna grupa niezaleznych poslów – grupa mieszana - Członek
 • 03-10-2001 / 19-07-2004 : Niezrzeszeni

Partie krajowe 

 • 14-06-2001 / 19-07-2004 : Lega Nord per l'indipendenza della Padania (Włochy)

Deputowani 

 • 02-07-2001 / 14-01-2002 : Komisja ds. Przemyslu, Handlu Zewnetrznego, Badan Naukowych i Energii
 • 05-07-2001 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Lotwa
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Wolności i Praw Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Łotwa

Zastępstwo 

 • 15-06-2001 / 14-01-2002 : Komisja ds. Swobód i Praw Obywatelskich, Sprawiedliwosci i Spraw Wewnetrznych
 • 17-01-2002 / 22-01-2002 : Komisja Gospodarcza i Walutowa
 • 23-01-2002 / 03-03-2004 : Komisja Przemysłu, Handlu Zewnętrznego, Badań Naukowych i Energii
 • 04-03-2004 / 19-07-2004 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne on compensation for the victims of Communism in Istria, Dalmazia and Venezia-Giulia EN  
- P5_DCL(2004)0010 - Wygasła  
Mario BORGHEZIO  
Data otwarcia : 11-02-2004
Termin : 06-05-2004
Liczba sygnatariuszy : 9 - 06-05-2004
Oświadczenie pisemne on organising a European multidisciplinary conference on demography, the ageing of the population and the European identity EN  
- P5_DCL(2004)0008 - Wygasła  
Philip CLAEYS , Koenraad DILLEN , Bruno GOLLNISCH , Mario BORGHEZIO  
Data otwarcia : 09-02-2004
Termin : 06-05-2004
Liczba sygnatariuszy : 13 - 06-05-2004
Oświadczenie pisemne on the creation of Lampedusa Natural Park and the setting-up of reception centres for refugees and asylum seekers outside the borders of the European Union EN  
- P5_DCL(2003)0015 - Wygasła  
Mario BORGHEZIO  
Data otwarcia : 30-06-2003
Termin : 30-09-2003
Liczba sygnatariuszy : 11 - 30-09-2003

Kontakt