Mario BORGHEZIO : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 21-07-2004 / 25-07-2004 : Grupa Niepodległość/Demokracja - Członek
 • 26-07-2004 / 26-04-2006 : Grupa Niepodległość/Demokracja - Członek prezydium
 • 27-04-2006 / 12-12-2006 : Niezrzeszeni
 • 13-12-2006 / 13-07-2009 : Grupa Unii na rzecz Europy Narodów - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Lega Nord per l'indipendenza della Padania (Włochy)

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 14-09-2004 / 14-01-2007 : Komisja Petycji
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Rumunia
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Petycji
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Petycji
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 26-04-2006 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 15-09-2004 / 26-04-2006 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 18-11-2004 / 26-04-2006 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 31-01-2007 / 21-09-2008 : Komisja Prawna
 • 02-05-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Pytania do EBC oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
Posłowie mogą kierować do EBC pytania wymagające odpowiedzi na piśmie oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Pytania takie przekazuje się najpierw przewodniczącemu właściwej komisji. Artykuł 131 i 131a, załącznik II

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie konieczności przyjęcia szczegółowej polityki w sprawie dziedzictwa obszarów górskich i jego ochrony  
- P6_DCL(2009)0043 - Wygasła  
Erminio Enzo BOSO , Mario BORGHEZIO  
Data otwarcia : 01-04-2009
Termin : 07-05-2009
Liczba sygnatariuszy : 16 - 08-05-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie niedopuszczalnych represji stosowanych przez Chiny wobec narodu tybetańskiego  
- P6_DCL(2008)0027 - Wygasła  
Mario BORGHEZIO  
Data otwarcia : 09-04-2008
Termin : 15-07-2008
Liczba sygnatariuszy : 32 - 10-07-2008
Oświadczenie pisemne w sprawie bezpieczeństwa w miejscu pracy i postawy koncernu ThyssenKrupp w Turynie  
- P6_DCL(2008)0007 - Wygasła  
Mario BORGHEZIO  
Data otwarcia : 30-01-2008
Termin : 08-05-2008
Liczba sygnatariuszy : 29 - 08-05-2008

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.

Kontakt