Mario BORGHEZIO : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 02-06-2013 : Europa Wolności i Demokracji - Członek
 • 03-06-2013 / 30-06-2014 : Niezrzeszeni

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Lega Nord (Włochy)

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Komisja Specjalna ds. Kryzysu Finansowego, Gospodarczego i Społecznego
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Komisja Specjalna ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 05-10-2009 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 16-09-2009 / 02-06-2013 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Specjalna komisja ds. wyzwań politycznych i zasobów budżetowych na rzecz zrównoważonej Unii Europejskiej po 2013 r.
 • 19-01-2012 / 02-06-2013 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 15-01-2013 / 02-06-2013 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Pytania do EBC oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
Posłowie mogą kierować do EBC pytania wymagające odpowiedzi na piśmie oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Pytania takie przekazuje się najpierw przewodniczącemu właściwej komisji. Artykuł 131 i 131a, załącznik II

Odpowiedzi na pytania do EBC oraz na pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
Odpowiedzi na pytania posłów skierowane do EBC oraz na pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Art. 131 i 131a Regulaminu, załącznik II

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie zagrożeń dotyczących swobody wypowiedzi w związku z opublikowaniem przez francuski tygodnik „Charlie Hebdo” rysunków satyrycznych na temat Mahometa  
- P7_DCL(2012)0033 - Wygasła  
Mario BORGHEZIO  
Data otwarcia : 22-10-2012
Termin : 22-01-2013
Liczba sygnatariuszy : 16 - 17-01-2013
Oświadczenie pisemne w sprawie odstąpienia od euro i powrotu do walut krajowych  
- P7_DCL(2012)0015 - Wygasła  
Mario BORGHEZIO , Magdi Cristiano ALLAM , Philippe de VILLIERS , Nigel FARAGE , Francesco Enrico SPERONI  
Data otwarcia : 12-03-2012
Termin : 14-06-2012
Liczba sygnatariuszy : 28 - 14-06-2012
Oświadczenie pisemne w sprawie zniesienia klauzuli tajności dokumentów dotyczących UFO  
- P7_DCL(2010)0057 - Wygasła  
Mario BORGHEZIO  
Data otwarcia : 14-06-2010
Termin : 14-10-2010
Liczba sygnatariuszy : 44 - 15-10-2010

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Kontakt