Mario BORGHEZIO : Strona główna 

Członek 

Komisja Spraw Zagranicznych 
Komisja Specjalna ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego 

Zastępstwo 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Komisja Prawna 
Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile 
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 

Ostatnie prace 

Kontakt