Mario BORGHEZIO : Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie wsparcia dla europejskiego sektora zbóż  
- P8_DCL(2016)0132 - Wygasła  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Angelo CIOCCA , Mario BORGHEZIO , Dominique BILDE , Mylène TROSZCZYNSKI , Mireille D'ORNANO , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Joëlle MÉLIN  
Data otwarcia : 12-12-2016
Termin : 12-03-2017
Liczba sygnatariuszy : 21 - 13-03-2017
Oświadczenie pisemne w sprawie niematerialnego dziedzictwa kulturowego know-how w zakresie produkcji wina  
- P8_DCL(2016)0108 - Wygasła  
Mario BORGHEZIO , Matteo SALVINI , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Mireille D'ORNANO , Dominique BILDE , Joëlle MÉLIN , Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Remo SERNAGIOTTO , Salvatore CICU  
Data otwarcia : 24-10-2016
Termin : 24-01-2017
Liczba sygnatariuszy : 27 - 25-01-2017
Oświadczenie pisemne w sprawie dzieci będących ofiarami przemocy, wykorzystywania i złego traktowania  
- P8_DCL(2016)0107 - Wygasła  
Matteo SALVINI , Mara BIZZOTTO , Mario BORGHEZIO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Mireille D'ORNANO , Dominique BILDE , Hannu TAKKULA , Joëlle MÉLIN , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU  
Data otwarcia : 03-10-2016
Termin : 03-01-2017
Liczba sygnatariuszy : 38 - 04-01-2017
Oświadczenie pisemne w sprawie utrzymania Rosji jako strategicznego partnera UE  
- P8_DCL(2016)0064 - Wygasła  
Mario BORGHEZIO , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Dario TAMBURRANO , Stefano MAULLU , Dominique BILDE , Alessandra MUSSOLINI , Marie-Christine ARNAUTU , Aldo PATRICIELLO , Mireille D'ORNANO  
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 29 - 13-12-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie ekomuzeów służących ochronie obszarów naturalnych w Europie o szczególnym znaczeniu historycznym i kulturowym  
- P8_DCL(2016)0063 - Wygasła  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Salvatore CICU , Dominique BILDE , Dominique MARTIN , Mireille D'ORNANO , Raffaele FITTO , Marie-Christine ARNAUTU , Hannu TAKKULA , Edouard FERRAND  
Data otwarcia : 04-07-2016
Termin : 04-10-2016
Liczba sygnatariuszy : 29 - 05-10-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie europejskich szlaków kultury  
- P8_DCL(2016)0062 - Wygasła  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Salvatore CICU , Dominique BILDE , Dominique MARTIN , Mireille D'ORNANO , Raffaele FITTO , Marie-Christine ARNAUTU , Hannu TAKKULA , Edouard FERRAND  
Data otwarcia : 04-07-2016
Termin : 04-10-2016
Liczba sygnatariuszy : 22 - 05-10-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie analfabetyzmu funkcjonalnego  
- P8_DCL(2016)0041 - Wygasła  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Salvatore CICU , Dominique BILDE , Edouard FERRAND , Hannu TAKKULA , Dominique MARTIN , Sophie MONTEL  
Data otwarcia : 27-04-2016
Termin : 27-07-2016
Liczba sygnatariuszy : 32 - 27-07-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie zespołu nadwrażliwości na substancje chemiczne  
- P8_DCL(2016)0018 - Wygasła  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Salvatore CICU , Hannu TAKKULA , Dominique MARTIN , Zigmantas BALČYTIS , Edouard FERRAND , Dominique BILDE  
Data otwarcia : 07-03-2016
Termin : 07-06-2016
Liczba sygnatariuszy : 24 - 08-06-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie progerii  
- P8_DCL(2016)0016 - Wygasła  
Mario BORGHEZIO , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Gianluca BUONANNO , Hannu TAKKULA , Marek PLURA , Salvatore CICU , Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Dominique MARTIN , Joëlle MÉLIN  
Data otwarcia : 24-02-2016
Termin : 24-05-2016
Liczba sygnatariuszy : 54 - 25-05-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie środków mających na celu wsparcie opiekunów rodzinnych  
- P8_DCL(2016)0002 - Wygasła  
Gianluca BUONANNO , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Lorenzo FONTANA , Daniela AIUTO , Salvatore CICU , Mireille D'ORNANO , Mylène TROSZCZYNSKI , Bruno GOLLNISCH  
Data otwarcia : 18-01-2016
Termin : 18-04-2016
Liczba sygnatariuszy : 28 - 19-04-2016

Kontakt