Paolo BARTOLOZZI

Grupy polityczne

 • 14.06.2001 / 19.07.2004 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek
 • 23.06.2008 / 13.07.2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek

Partie krajowe

 • 14.06.2001 / 19.07.2004 : Forza Italia (Włochy)
 • 23.06.2008 / 13.07.2009 : Forza Italia (Włochy)
 • 14.07.2009 / 09.12.2013 : Il Popolo della Libertà (Włochy)
 • 10.12.2013 / 30.06.2014 : Forza Italia (Włochy)

Przewodniczący

 • 29.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan i UE-Uzbekistan oraz do spraw stosunków z Tadżykistanem, Turkmenistanem i Mongolią

Członek

 • 03.07.2001 / 14.01.2002 : Komisja ds. Kwestii Prawnych i Rynku Wewnetrznego
 • 27.09.2001 / 14.01.2002 : Delegacja ds. stosunków z panstwami Ameryki Srodkowej i Meksyku
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Komisja Prawna i Rynku Wewnętrznego
 • 07.02.2002 / 19.07.2004 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej i Meksykiem
 • 09.07.2008 / 13.07.2009 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 09.07.2008 / 13.07.2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 16.09.2009 / 28.09.2009 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan i UE-Uzbekistan oraz do spraw stosunków z Tadżykistanem, Turkmenistanem i Mongolią
 • 29.09.2009 / 30.06.2014 : Konferencja Przewodniczących Delegacji
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Zastępstwo

 • 02.07.2001 / 14.01.2002 : Komisja ds. Srodowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Ochrony Konsumentów
 • 27.09.2001 / 14.01.2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Slowacja
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 19.09.2002 / 30.04.2004 : Delegacja do Wspólnej komisji parlamentarnej UE-Republika Słowacka
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Prawna
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Działalność parlamentarna na posiedzeniach plenarnych – 7. kadencja parlamentarna

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

51

Wyroby medyczne (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.10)

Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (A7-0183/2013 - Emer Costello)

25-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-25(6.16)

Kryzys żywnościowy, oszustwa w łańcuchu dostaw żywności i nadzór nad nimi (krótka prezentacja)

13-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-13(22)

Udzielenie pomocy makrofinansowej Republice Kirgiskiej (A7-0334/2013 - Vital Moreira)

22-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-22(9.2)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

2

Projekt(-y) rezolucji

8

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Kazachstanu

12-03-2012 RC-B7-0135/2012

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Kazachstanie (2012/2553(RSP))

07-03-2012 B7-0140/2012

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Kirgistanie

06-07-2010 RC-B7-0419/2010

Projekt rezolucji w sprawie Kirgistanu

05-07-2010 B7-0420/2010

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Kirgistanie

03-05-2010 RC-B7-0246/2010

Projekt rezolucji w sprawie Kirgistanu

28-04-2010 B7-0257/2010

Oświadczenie(-a) pisemne

1

Oświadczenie pisemne w sprawie środków na rzecz ochrony i konserwacji obiektów z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO

20-09-2010 P7_DCL(2010)0070 Wygasła

szczegóły

Paolo BARTOLOZZI , Leonardo DOMENICI , Niccolò RINALDI , Helga TRÜPEL

Data otwarcia : 20-09-2010
Termin : 20-12-2010
Liczba sygnatariuszy : 164 - 20-12-2010

Pytanie(-a) parlamentarne

104

  Authenticity labelling for leather products

31-03-2014 E-003954/2014 Komisja

  Chinese tourism law

27-03-2014 E-003846/2014 Komisja

  Authorisation of nutrition and health claims provided for by the EFSA: what cost to SMEs?

17-03-2014 E-003084/2014 Komisja

  Automatic retentions from foreign payments to Italy

18-02-2014 E-001845/2014 Komisja

  SGL Carbon - closure of Narni plant

17-02-2014 E-001722/2014 Komisja

  High-speed on the Adriatic rail line

20-01-2014 E-000483/2014 Komisja

  VP/HR - Disposal of Syrian chemical weapons

17-01-2014 E-000443/2014 Komisja

  Recognition of certain agricultural products

18-11-2013 E-013083/2013 Komisja

Działalność parlamentarna podczas sesji plenarnej – 6. kadencja

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

5

Oświadczenie(-a) pisemne

3

Oświadczenie pisemne w sprawie pilnego planu dotyczącego zwolnienia z podatku małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej

09-03-2009 P6_DCL(2009)0031 Wygasła

szczegóły

Paolo BARTOLOZZI , David CASA , Riccardo VENTRE , Elisabetta GARDINI

Data otwarcia : 09-03-2009
Termin : 07-05-2009
Liczba sygnatariuszy : 39 - 08-05-2009

Oświadczenie pisemne w sprawie harmonizacji systemów podatkowych państw członkowskich Unii Europejskiej poprzez wprowadzenie wspólnego opodatkowania wszystkich członków rodziny

09-03-2009 P6_DCL(2009)0030 Wygasła

szczegóły

Paolo BARTOLOZZI , David CASA , Riccardo VENTRE , Elisabetta GARDINI

Data otwarcia : 09-03-2009
Termin : 07-05-2009
Liczba sygnatariuszy : 23 - 08-05-2009

Oświadczenie pisemne w sprawie roli szkolnych psychologów

09-03-2009 P6_DCL(2009)0029 Wygasła

szczegóły

Eleonora LO CURTO , Paolo BARTOLOZZI

Data otwarcia : 09-03-2009
Termin : 07-05-2009
Liczba sygnatariuszy : 39 - 08-05-2009

Pytanie(-a) parlamentarne

5

  The Tuscany Region: 2000-2006 structural fund spending and 2007-2013 programming progress

26-02-2009 E-1497/2009 Komisja

  Antonio Merloni Spa - company crisis and the future of its factories

24-10-2008 E-5946/2008 Komisja

  Evaluation report on Regulation (EC) No 1400/2002

08-10-2008 H-0841/2008 Komisja

  Community Initiative Programme (CIP) INTERREG III B MEDOCC

25-09-2008 E-5369/2008 Komisja

  'Habitat' Directive (92/43/EC)

24-09-2008 E-5330/2008 Komisja

Działalność parlamentarna podczas sesji plenarnej – 5. kadencja

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

9

  Consumer protection

19-04-2004 P5_CRE(2004)04-19(6)

  Intellectual property

09-03-2004 P5_CRE(2004)03-09(3)

  Approximating civil procedural law in the Union

11-02-2004 P5_CRE(2004)02-11(8)

  Environmental liability

15-12-2003 P5_CRE(2003)12-15(9)

  Insurance against civil liability for motor vehicles

21-10-2003 P5_CRE(2003)10-21(7)

  Environmental liability

13-05-2003 P5_CRE(2003)05-13(2)

  Human tissues and cells

09-04-2003 P5_CRE(2003)04-09(7)

  Community patent

09-04-2002 P5_CRE(2002)04-09(10)

  Relief, rehabilitation and development

04-02-2002 P5_CRE(2002)02-04(6)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

1

Projekt(-y) rezolucji

7

  MOTION FOR A RESOLUTION on the recognition of 'historic markets'

19-03-2004 B5-0155/2004

  MOTION FOR A RESOLUTION on the appointment of a European Ombudsman for the protection of minors

21-02-2003 B5-0154/2003

  MOTION FOR A RESOLUTION on religious freedom

20-11-2002 B5-0445/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the human rights situation in Equatorial Guinea

12-06-2002 RC-B5-0336/2002

  draft resolution on human rights in Equatorial Guinea

10-06-2002 B5-0361/2002

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Chechnya

04-04-2002 B5-0193/2002

Pytanie(-a) parlamentarne

13

  Fraudulent commercial transactions in trade between Italy and Bulgaria

28-04-2004 E-1426/2004 Komisja

  Crisis in the high-quality knitwear (cashmere) sector

28-04-2004 E-1425/2004 Komisja

  Problems in the Italian textile industry

07-04-2004 E-1197/2004 Komisja

  Imported goods in transit held up by customs

24-03-2004 E-1021/2004 Komisja

  Services of general interest

15-03-2004 E-0908/2004 Komisja

  Proceedings for infringement of Community directives

29-07-2003 E-2508/2003 Komisja

  Charges in the tourist industry

17-07-2003 E-2507/2003 Komisja

  Olive oil

06-12-2002 E-3480/2002 Komisja

  Europeanisation of Italian law 107/90 on the production of blood derivatives

25-02-2002 P-0590/2002 Komisja

  Incentives for young farmers in Tuscany

17-01-2002 E-0007/2002 Komisja

Oświadczenia (Siódma kadencja Parlamentu)

Oświadczenie majątkowe