Umberto SCAPAGNINI : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek

Partie krajowe 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Forza Italia (Włochy)

Deputowani 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Przemyslu, Handlu Zewnetrznego, Badan Naukowych i Energii
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków z Palestynska Rada Legislacyjna
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Przemysłu, Handlu Zewnętrznego, Badań Naukowych i Energii
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną

Zastępstwo 

  • 21-07-1999 / 07-10-1999 : Komisja ds. Kultury, Mlodziezy, Edukacji, Srodków Masowego Przekazu i Sportu
  • 07-10-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Srodowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Ochrony Konsumentów
  • 07-10-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów

all-activities 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne on the continuing influx of illegal immigrants and refugees into the European Union EN  
- P5_DCL(2002)0005 - Wygasła  
Umberto SCAPAGNINI , Francesco MUSOTTO , Raffaele LOMBARDO , Giuseppe NISTICO'  
Data otwarcia : 08-04-2002
Termin : 08-07-2002
Liczba sygnatariuszy : 17 - 08-07-2002