Guido VICECONTE : Piąta kadencja Parlamentu 

Członek 

  • 20-07-1999 / 11-06-2001 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek

Członek 

  • 20-07-1999 / 11-06-2001 : Forza Italia (Włochy)

Członek 

  • 21-07-1999 / 02-07-2000 : Komisja ds. Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki
  • 06-10-1999 / 11-06-2001 : Delegacja ds. stosunków z panstwami Ameryki Srodkowej i Meksyku
  • 03-07-2000 / 11-06-2001 : Komisja ds. Kwestii Prawnych i Rynku Wewnetrznego

Zastępstwo 

  • 21-07-1999 / 11-06-2001 : Komisja ds. Srodowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Ochrony Konsumentów

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Report on the Communication from the Commission: enhancing Tourism's Potential for Employment - Follow-up to the conclusions and recommendations of the High Level Group on Employment and Tourism - Committee on Regional Policy, Transport and Tourism EN  
- A5-0030/2000 -  
-
RETT 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)