Erich SCHREINER : Czwarta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 01-01-1995 / 10-11-1996 : Niezrzeszeni

Partie krajowe 

  • 01-01-1995 / 10-11-1996 : Freiheitliche Partei Österreichs (Austria)

Deputowani 

  • 18-01-1995 / 11-07-1995 : Delegacja ds. stosunków z Czechami, Slowacja i Slowenia
  • 19-01-1995 / 10-11-1996 : Komisja ds. Gospodarczych i Walutowych oraz Polityki Przemyslowej
  • 11-10-1995 / 10-11-1996 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Czechy

Zastępstwo 

  • 19-01-1995 / 19-07-1995 : Tymczasowa Komisja ds. Zatrudnienia
  • 19-01-1995 / 10-11-1996 : Komisja ds. Stosunków Gospodarczych z Zagranica