Georges BERTHU : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-1999 / 20-09-2000 : Grupa Unii na rzecz Europy Narodów - Członek
 • 21-09-2000 / 30-01-2001 : Grupa Unii na rzecz Europy Narodów - Wiceprzewodniczący
 • 31-01-2001 / 19-07-2004 : Niezrzeszeni

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 22-11-2000 : Rassemblement pour la France (Francja)
 • 23-11-2000 / 19-07-2004 : Mouvement pour la France (Francja)

Wiceprzewodniczący 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków z Kanada

Deputowani 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Konstytucyjnych
 • 06-07-2000 / 07-09-2000 : Tymczasowa Komisja ds. systemu nasłuchowego ECHELON
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do spraw stosunków z Kanadą

Zastępstwo 

 • 21-07-1999 / 30-01-2001 : Komisja ds. gospodarczych i walutowych
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Gospodarcza i Walutowa
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej do spraw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)