Klaus-Heiner LEHNE
 • Klaus-Heiner
  LEHNE
 • Niemcy
 • ur. 28 października 1957, Düsseldorf

Grupy polityczne

 • 19.07.1994 / 19.07.1999 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) - Członek
 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek
 • 20.07.2004 / 30.08.2004 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek
 • 31.08.2004 / 13.07.2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek prezydium
 • 14.07.2009 / 20.07.2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek
 • 21.07.2009 / 28.02.2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek prezydium

Partie krajowe

 • 19.07.1994 / 19.07.1999 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Niemcy)
 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Niemcy)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Niemcy)
 • 14.07.2009 / 28.02.2014 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Niemcy)

Przewodniczący

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Prawna
 • 08.09.2009 / 18.01.2012 : Konferencja Przewodniczących Komisji
 • 25.01.2012 / 28.02.2014 : Komisja Prawna
 • 01.02.2012 / 28.02.2014 : Konferencja Przewodniczących Komisji

Wiceprzewodniczący

 • 17.11.1994 / 11.07.1995 : Delegacja ds. stosunków z Rosja
 • 12.07.1995 / 15.01.1997 : Delegacja ds. stosunków z Rosja
 • 30.01.1997 / 13.10.1997 : Delegacja ds. stosunków z Rosja
 • 14.10.1997 / 30.11.1997 : Delegacja ds. stosunków z Rosja
 • 01.12.1997 / 23.02.1999 : Delegacja do Komisji Wspólpracy Parlamentarnej UE-Rosja
 • 24.02.1999 / 19.07.1999 : Delegacja do Komisji Wspólpracy Parlamentarnej UE-Rosja
 • 22.07.1999 / 14.01.2002 : Delegacja do Komisji Wspólpracy Parlamentarnej UE-Rosja

Członek

 • 21.07.1994 / 15.01.1997 : Komisja ds. Swobód Obywatelskich i Spraw Wewnetrznych
 • 16.01.1997 / 29.01.1997 : Delegacja ds. stosunków z Rosja
 • 16.01.1997 / 19.07.1999 : Komisja ds. Regulaminu, Weryfikacji Mandatów i Immunitetów
 • 23.10.1997 / 19.07.1999 : Komisja ds. Kwestii Prawnych i Praw Obywatelskich
 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Komisja ds. Kwestii Prawnych i Rynku Wewnetrznego
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Komisja Prawna i Rynku Wewnętrznego
 • 07.02.2002 / 19.07.2004 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Arabską Unią Maghrebu
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Komisja Prawna
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Komisja Prawna
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Komisja Prawna
 • 16.07.2009 / 07.09.2009 : Konferencja Przewodniczących Komisji
 • 16.09.2009 / 28.02.2014 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią
 • 19.01.2012 / 24.01.2012 : Komisja Prawna
 • 25.01.2012 / 31.01.2012 : Konferencja Przewodniczących Komisji

Zastępstwo

 • 21.07.1994 / 15.01.1997 : Komisja ds. Kwestii Prawnych i Praw Obywatelskich
 • 12.10.1995 / 15.01.1997 : Komisja ds. Srodowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Ochrony Konsumentów
 • 16.01.1997 / 19.07.1999 : Komisja ds. Swobód Obywatelskich i Spraw Wewnetrznych
 • 16.01.1997 / 19.07.1999 : Komisja ds. Srodowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Ochrony Konsumentów
 • 16.01.1997 / 17.10.1997 : Komisja ds. Kwestii Prawnych i Praw Obywatelskich
 • 24.04.1997 / 19.11.1997 : Tymczasowa komisja majaca za zadanie monitorowanie dzialan podejmowanych na podstawie zalecen dotyczacych BSE (gabczastego zwyrodnienia mózgu)
 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Komisja ds. Swobód i Praw Obywatelskich, Sprawiedliwosci i Spraw Wewnetrznych
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Komisja Wolności i Praw Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 22.07.2004 / 26.10.2005 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią
 • 27.10.2005 / 14.01.2007 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 19.01.2006 / 19.06.2007 : Komisja śledcza do zbadania sprawy kryzysu w spółce Equitable Life Assurance Society
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią
 • 06.01.2009 / 13.07.2009 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 16.09.2009 / 22.10.2012 : Delegacja do spraw stosunków z Irakiem
 • 19.01.2012 / 08.02.2012 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 09.02.2012 / 28.02.2014 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 23.10.2012 / 28.02.2014 : Delegacja do Komitetu Parlamentarnego CARIFORUM-UE

Activités parlementaires en plénière pour la 7ème législature

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

23

Produkcja, prezentowanie i sprzedaż wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów (debata)

08-10-2013 P7_CRE-PROV(2013)10-08(5)

Porządek obrad

02-07-2012 P7_CRE-REV(2012)07-02(16)

Przyszłość europejskiego prawa spółek (debata)

13-06-2012 P7_CRE-REV(2012)06-13(15)

Dziedziczenie i europejski certyfikat spadkowy (debata)

12-03-2012 P7_CRE-REV(2012)03-12(19)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

15

SPRAWOZDANIE w sprawie stosowania dyrektywy 2004/25/WE w sprawie ofert przejęcia

JURI
25-03-2013 A7-0089/2013

SPRAWOZDANIE w stronę spójnego europejskiego podejścia do zbiorowego dochodzenia roszczeń

JURI
12-01-2012 A7-0012/2012

SPRAWOZDANIE w sprawie sądowniczego systemu rozstrzygania sporów patentowych

JURI
10-01-2012 A7-0009/2012

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

4

Opinia(-e) jako sprawozdawca

11

OPINIA w sprawie zmiany art. 7 Regulaminu Parlamentu Europejskiego

JURI
10-07-2013 JURI_AD(2013)508079

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów.

JURI
20-06-2013 JURI_AD(2013)510591

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

JURI
15-05-2013 JURI_AD(2013)502130

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (wersja przekształcona)

JURI
21-03-2013 JURI_AD(2013)504065

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego na lata 2014-2020 program „Prawa i obywatelstwo”

JURI
18-09-2012 JURI_AD(2012)489436

OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Unii Europejskiej do Protokołu z 2002 r. do Konwencji ateńskiej z 1974 r. w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu z wyjątkiem jego artykułów 10 i 11

JURI
10-10-2011 JURI_AD(2011)469964

OPINIA w sprawie zarządzania i partnerstwa na jednolitym rynku

JURI
01-03-2011 JURI_AD(2011)456618

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego

JURI
27-01-2011 JURI_AD(2011)454492

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych

JURI
18-11-2010 JURI_AD(2010)448812

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru Bankowego

JURI
30-04-2010 JURI_AD(2010)438267

Projekt(-y) rezolucji

8

Pytanie(-a) paralementarne

38

Plan działania UE na lata 2014-2018 dotyczący e-sprawiedliwości

14-10-2013 O-000111/2013

Szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości - koordynatorzy sądowi

07-11-2012 O-000186/2012

Mediacje w sprawach w sprawach cywilnych i handlowych

12-10-2012 O-000169/2012

  Motor Vehicle Block Exemption Regulation

25-09-2012 E-008444/2012

Działalność parlamentarna podczas sesji plenarnej – 6. kadencja

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

51

Powództwa zbiorowe (debata)

26-03-2009 P6_CRE(2009)03-26(3)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

23

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku Umberta Bossiego o skorzystanie z immunitetu

JURI
23-04-2009 A6-0269/2009

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Hannesa Swobody

JURI
01-04-2009 A6-0190/2009

SPRAWOZDANIE z zaleceniami dla Komisji w sprawie transgranicznego przenoszenia siedziby spółki

JURI
29-01-2009 A6-0040/2009

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Massima D'Alemy

JURI
06-11-2008 A6-0422/2008

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Franka Vanheckego

JURI
06-11-2008 A6-0421/2008

SPRAWOZDANIE zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie przejrzystości inwestorów instytucjonalnych

JURI
09-07-2008 A6-0296/2008

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów, złożonego przez Claudia Favę

JURI
24-01-2008 A6-0007/2008

Opinia(-e) jako sprawozdawca

2

OPINIA w sprawie międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (MSSF) i zarządzania przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR)

JURI
05-10-2007 JURI_AD(2007)388441

OPINIA w sprawie ostatnich działań oraz perspektyw w odniesieniu do prawa spółek

ECON
20-06-2006 ECON_AD(2006)372190

Projekt(-y) rezolucji

8

Oświadczenie(-a) pisemne

1

Oświadczenie pisemne w sprawie organizacji związków nauczycieli akademickich w Stanach Zjednoczonych

27-04-2005 P6_DCL(2005)0023 Wygasła

szczegóły

Robert EVANS , Richard FALBR , Helmut KUHNE , Thomas MANN , Klaus-Heiner LEHNE

Data otwarcia : 27-04-2005
Termin : 27-07-2005
Liczba sygnatariuszy : 13 - 27-07-2005

Pytanie(-a) paralementarne

33

  EU funding for a waste-incineration facility in Sofia

06-05-2009 E-3601/2009

  Commission Green Paper on consumer collective redress

06-02-2009 E-0962/2009

  Brescia-Bergamo-Milan motorway infringement proceedings

03-09-2008 E-4878/2008

  Afghanistan

10-07-2008 E-4191/2008

  Afghanistan

10-07-2008 E-4190/2008

  Financial reporting, EFRAG

04-07-2008 E-3992/2008

  Scope of Regulation (EC) No 261/2004

17-06-2008 P-3633/2008

wspólny system odniesienia w zakresie europejskiego prawa umów

11-06-2008 O-0072/2008

  Discrimination by France Télécom against foreign operators

09-04-2008 E-2252/2008

Działalność parlamentarna podczas sesji plenarnej – 5. kadencja

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

62

  Vote

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(5)

  Passenger name record data

19-04-2004 P5_CRE(2004)04-19(4)

  Consumer protection

19-04-2004 P5_CRE(2004)04-19(6)

  Modernising company law and enhancing corporate governance

19-04-2004 P5_CRE(2004)04-19(8)

  Welcome

31-03-2004 P5_CRE(2004)03-31(2)

  Financial markets

29-03-2004 P5_CRE(2004)03-29(6)

  Corporate governance and supervision of financial services (the Parmalat case)

11-02-2004 P5_CRE(2004)02-11(6)

  Recognition of professional qualifications

15-01-2004 P5_CRE(2004)01-15(1)

  Order of business

12-01-2004 P5_CRE(2004)01-12(3)

  Members' Statute

17-12-2003 P5_CRE(2003)12-17(1)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

18

Projekt(-y) rezolucji

31

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on Zimbabwe

14-01-2004 RC-B5-0016/2004

  MOTION FOR A RESOLUTION on Zimbabwe

13-01-2004 B5-0030/2004

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the Statute for Members of the European Parliament

16-12-2003 RC-B5-0543/2003

  MOTION FOR A RESOLUTION on the draft Statute for Members of the European Parliament

11-12-2003 B5-0543/2003

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on market regulations and competition rules for the liberal professions

11-12-2003 RC-B5-0430/2003

  MOTION FOR A RESOLUTION on market regulations and competition rules for the liberal professions

16-10-2003 B5-0432/2003

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on Zimbabwe

04-06-2003 RC-B5-0287/2003

  MOTION FOR A RESOLUTION on Zimbabwe

02-06-2003 B5-0287/2003

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on human rights in Zimbabwe

12-02-2003 RC-B5-0112/2003

Pytanie(-a) paralementarne

50

  German deposit system

09-10-2003 O-0066/2003

  Market regulations and competition rules for the liberal professions

12-09-2003 O-0063/2003

  Staff reform

20-03-2003 O-0019/2003

  The German tax authorities' practices with regard to turnover tax

12-03-2003 E-0896/2003

  Structural Funds or Cohesion Fund contribution for road building in Spain

28-02-2003 E-0591/2003

  EU funding for the Palestinian Authority

23-01-2003 O-0001/2003

  Statute of Members

14-11-2002 O-0092/2002

  Gas appliances directive

28-10-2002 E-3094/2002

  Motor vehicle block exemption regulation

25-10-2002 E-3057/2002

Oświadczenia (Siódma kadencja Parlamentu)

Oświadczenie majątkowe

Europarl TV