Patricia McKENNA : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Członkini

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Green Party (Irlandia)

Wiceprzewodnicząca 

 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do spraw stosunków z państwami ASEAN, Azji Południowo-Wschodniej i Republiką Korei

Deputowani 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Srodowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Ochrony Konsumentów
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Rybolówstwa
 • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków z panstwami ASEAN, Azji Poludniowo-Wschodniej i Republika Korei
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Tymczasowa Komisja ds. systemu nasłuchowego ECHELON
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Rybołówstwa

Zastępstwo 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Zagranicznych, Praw Czlowieka, Wspólnego Bezpieczenstwa i Polityki Obronnej
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Wolności i Praw Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne on the marketing of foods to children EN  
- P5_DCL(2004)0031 - Wygasła  
Caroline LUCAS , Paul A.A.J.G. LANNOYE , Inger SCHÖRLING , Patricia McKENNA  
Data otwarcia : 19-04-2004
Termin : 06-05-2004
Liczba sygnatariuszy : 38 - 06-05-2004
Oświadczenie pisemne on the rights of deafblind people EN  
- P5_DCL(2004)0001 - Przyjęta  
Richard HOWITT , Mario MANTOVANI , Elizabeth LYNNE , Patricia McKENNA , Ilda FIGUEIREDO  
Data otwarcia : 12-01-2004
Termin : 12-04-2004
Przyjęto : 01-04-2004
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P5_TA(2004)0277
Liczba sygnatariuszy : 323 - 01-04-2004
Oświadczenie pisemne on the next IGC and the need to respect democracy in the European Union EN  
- P5_DCL(2003)0012 - Wygasła  
José RIBEIRO E CASTRO , Ole KRARUP , Per GAHRTON , Martin CALLANAN , Patricia McKENNA  
Data otwarcia : 16-06-2003
Termin : 16-09-2003
Liczba sygnatariuszy : 19 - 16-09-2003