Gunilla CARLSSON : Piąta kadencja Parlamentu 

Członkini prezydium 

 • 20-07-1999 / 11-10-1999 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członkini
 • 12-10-1999 / 07-03-2002 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członkini prezydium
 • 08-03-2002 / 30-09-2002 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członkini

Członkini 

 • 20-07-1999 / 30-09-2002 : Moderata samlingspartiet (Szwecja)

Członkini 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Zagranicznych, Praw Czlowieka, Wspólnego Bezpieczenstwa i Polityki Obronnej
 • 06-10-1999 / 17-05-2000 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Litwa
 • 18-05-2000 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Lotwa
 • 17-01-2002 / 30-09-2002 : Komisja Spraw Zagranicznych, Praw Człowieka, Wspólnego Bezpieczeństwa i Polityki Obronnej
 • 07-02-2002 / 30-09-2002 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Polska

Zastępstwo 

 • 21-07-1999 / 16-05-2000 : Komisja ds. Przemyslu, Handlu Zewnetrznego, Badan Naukowych i Energii
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Polska
 • 17-05-2000 / 14-01-2002 : Komisja ds. Socjalnych i Zatrudnienia
 • 17-01-2002 / 30-09-2002 : Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Report on Estonia's application for membership of the European Union and the state of negociations - Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy EN  
- A5-0251/2001 -  
-
AFET 
Report on Estonia's membership application to the European Union and the state of negotiations - Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy EN  
- A5-0238/2000 -  
-
AFET 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Motion for a resolution On Chechnya EN  
- B5-0261/2000  

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)