Joaquim PISCARRETA : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 17-04-2002 / 19-07-2004 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek

Partie krajowe 

  • 17-04-2002 / 19-07-2004 : Partido Social Democrata (Portugalia)

Wiceprzewodniczący 

  • 01-07-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do spraw stosunków z państwami ASEAN, Azji Południowo-Wschodniej i Republiką Korei

Deputowani 

  • 10-06-2002 / 19-07-2004 : Komisja Budżetowa
  • 27-06-2002 / 30-06-2002 : Delegacja do spraw stosunków z państwami ASEAN, Azji Południowo-Wschodniej i Republiką Korei
  • 16-01-2003 / 30-04-2004 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Litwa
  • 20-10-2003 / 19-07-2004 : Komisja Rybołówstwa

Zastępstwo 

  • 06-06-2002 / 03-11-2003 : Komisja Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki
  • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Tymczasowa Komisja do Spraw Zwiększenia Bezpieczeństwa na Morzu

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)