Jorge Salvador HERNÁNDEZ MOLLAR : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-1999 / 02-09-2002 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek
 • 03-09-2002 / 19-07-2004 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek prezydium

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partido Popular (Hiszpania)

Przewodniczący 

 • 10-09-2002 / 19-07-2004 : Komisja Wolności i Praw Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Wiceprzewodniczący 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków z panstwami Maghrebu i Arabska Unia Maghrebu
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku i rejonu Zatoki Perskiej

Deputowani 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Swobód i Praw Obywatelskich, Sprawiedliwosci i Spraw Wewnetrznych
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Tymczasowa Komisja ds. systemu nasłuchowego ECHELON
 • 17-01-2002 / 09-09-2002 : Komisja Wolności i Praw Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 07-02-2002 / 06-03-2002 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Litwa
 • 10-09-2002 / 19-07-2004 : Konferencja Przewodniczących Komisji

Zastępstwo 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Socjalnych i Zatrudnienia
 • 01-09-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Rybolówstwa
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Spraw Zagranicznych, Praw Człowieka, Wspólnego Bezpieczeństwa i Polityki Obronnej

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)