Felipe CAMISÓN ASENSIO : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-03-2000 / 19-07-2004 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek

Partie krajowe 

 • 01-03-2000 / 19-07-2004 : Partido Popular (Hiszpania)

Deputowani 

 • 15-03-2000 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków z panstwami ASEAN, Azji Poludniowo-Wschodniej i Republika Korei
 • 17-03-2000 / 02-07-2000 : Komisja ds. Kwestii Prawnych i Rynku Wewnetrznego
 • 17-03-2000 / 14-01-2002 : Komisja ds. Petycji
 • 03-07-2000 / 14-01-2002 : Komisja ds. Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Petycji
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do spraw stosunków z państwami ASEAN, Azji Południowo-Wschodniej i Republiką Korei

Zastępstwo 

 • 15-03-2000 / 14-01-2002 : Komisja ds. Przemyslu, Handlu Zewnetrznego, Badan Naukowych i Energii
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Przemysłu, Handlu Zewnętrznego, Badań Naukowych i Energii

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

REPORT on the deliberations of the Committee on Petitions during the parliamentary year 2000-2001 (2001/2010 – (INI)) EN  
- A5-0236/2001 -  
-
PETI 
Report on the proposal for a European Parliament and Council regulation concerning the granting of aid for the co-ordination of transport by rail, road and inland waterways - Committee on Regional Policy, Transport and Tourism EN  
- A5-0096/2001 -  
-
RETT 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)