Olivier DUPUIS : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-1999 / 02-10-2001 : Techniczna grupa niezaleznych poslów – grupa mieszana - Członek
 • 03-10-2001 / 19-07-2004 : Niezrzeszeni

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Lista Emma Bonino (Włochy)

Deputowani 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Konstytucyjnych
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Petycji
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegacje do komisji wspólpracy parlamentarnej ds. stosunków z Armenia, Azerbejdzanem i Gruzja
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków z panstwami Azji Poludniowej i SAARC (Poludniowoazjatyckiego Stowarzyszenia Pomocy Regionalnej)
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do spraw stosunków z państwami ASEAN, Azji Południowo-Wschodniej i Republiką Korei
 • 07-03-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Armenia, UE-Azerbejdżan i UE-Gruzja

Zastępstwo 

 • 22-07-1999 / 16-09-1999 : Komisja ds. Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Zagranicznych, Praw Czlowieka, Wspólnego Bezpieczenstwa i Polityki Obronnej
 • 16-09-1999 / 17-01-2000 : Komisja ds. Socjalnych i Zatrudnienia
 • 17-01-2000 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Rumunia
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Spraw Zagranicznych, Praw Człowieka, Wspólnego Bezpieczeństwa i Polityki Obronnej
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Rumunia

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)