Marialiese FLEMMING : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członkini

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Österreichische Volkspartei (Austria)

Deputowani 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Srodowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Ochrony Konsumentów
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Czechy
 • 13-12-2000 / 16-01-2001 : Tymczasowa Komisja ds. genetyki ludzkiej i innych nowych technologii współczesnej medycyny
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegacja do Wspólnej komisji parlamentarnej UE-Republika Słowacka

Zastępstwo 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Kobiet i Wyrównywania Szans
 • 17-01-2001 / 29-11-2001 : Tymczasowa Komisja ds. genetyki ludzkiej i innych nowych technologii współczesnej medycyny
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Republika Czeska

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne on a Community environmental education module in schools EN  
- P5_DCL(2002)0009 - Wygasła  
Marie Anne ISLER BÉGUIN , Yves PIÉTRASANTA , Marialiese FLEMMING , Myrsini ZORBA  
Data otwarcia : 23-05-2002
Termin : 23-08-2002
Liczba sygnatariuszy : 29 - 23-08-2002
Oświadczenie pisemne on the protection of coral reefs in New Caledonia EN  
- P5_DCL(2001)0006 - Wygasła  
Marie Anne ISLER BÉGUIN , Didier ROD , Michel ROCARD , Marialiese FLEMMING  
Data otwarcia : 07-05-2001
Termin : 07-08-2001
Liczba sygnatariuszy : 102 - 07-08-2001