Jan DHAENE : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 01-09-2002 / 27-01-2004 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Członek
  • 28-01-2004 / 19-07-2004 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członek

Partie krajowe 

  • 01-09-2002 / 07-01-2004 : Anders gaan arbeiden, leven en vrijen (Belgia)
  • 08-01-2004 / 19-07-2004 : Sociaal Progressief Alternatief (Belgia)

Wiceprzewodniczący 

  • 26-09-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem

Deputowani 

  • 02-09-2002 / 19-07-2004 : Komisja Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki
  • 23-09-2002 / 25-09-2002 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem

Zastępstwo 

  • 01-09-2002 / 27-01-2004 : Komisja Petycji
  • 20-11-2003 / 27-01-2004 : Tymczasowa Komisja do Spraw Zwiększenia Bezpieczeństwa na Morzu

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne on airport noise nuisance EN  
- P5_DCL(2004)0018 - Wygasła  
Anne VAN LANCKER , Jan DHAENE , Saïd EL KHADRAOUI , Nelly MAES  
Data otwarcia : 10-03-2004
Termin : 06-05-2004
Liczba sygnatariuszy : 54 - 06-05-2004