• Marjo   MATIKAINEN-KALLSTRÖM  

Marjo MATIKAINEN-KALLSTRÖM : Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca - Piąta kadencja Parlamentu 

Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Recommendation on the proposal for a Council Decision on the accession of the European Community to United Nations Economic Commission for Europe Regulation No 13-H on the component approval of passenger cars in respect of their braking - Committee on Industry, External Trade, Research and Energy EN  
- A5-0085/2001 -  
-
ITRE 
Report on the proposal for a Council Decision providing supplementary macro financial assistance to Moldova - Committee on Industry, External Trade, Research and Energy EN  
- A5-0082/2000 -  
-
ITRE