Michel-Ange SCARBONCHI : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 05-04-2001 / 26-06-2002 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członek
 • 27-06-2002 / 30-06-2002 : Niezrzeszeni
 • 01-07-2002 / 19-07-2004 : Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica - Członek

Partie krajowe 

 • 05-04-2001 / 17-09-2002 : Parti radical de gauche (Francja)
 • 18-09-2002 / 19-07-2004 : Pôle Républicain (Francja)

Deputowani 

 • 17-05-2001 / 14-01-2002 : Komisja ds. Kontroli Budzetu
 • 17-05-2001 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Wegry
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 06-02-2002 / 30-04-2004 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Węgry

Zastępstwo 

 • 17-05-2001 / 14-01-2002 : Komisja ds. Rozwoju i Wspólpracy
 • 17-01-2002 / 26-06-2002 : Komisja Rozwoju i Współpracy
 • 09-09-2002 / 19-07-2004 : Komisja Rozwoju i Współpracy

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)