Olivier DUHAMEL : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-1999 / 16-01-2002 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członek
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członek prezydium

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Parti socialiste (Francja)

Deputowani 

 • 21-07-1999 / 19-09-2000 : Komisja ds. Swobód i Praw Obywatelskich, Sprawiedliwosci i Spraw Wewnetrznych
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków z panstwami Ameryki Poludniowej i MERCOSUR
 • 20-09-2000 / 14-01-2002 : Komisja ds. Konstytucyjnych
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Spraw Konstytucyjnych

Zastępstwo 

 • 22-07-1999 / 19-09-2000 : Komisja ds. Konstytucyjnych
 • 04-10-2000 / 14-01-2002 : Komisja ds. Swobód i Praw Obywatelskich, Sprawiedliwosci i Spraw Wewnetrznych
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Wolności i Praw Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 29-07-2002 / 30-04-2004 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Cypr

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Report on the constitutionalisation of the Treaties (2000/2160(INI)) - Committee on Constitutional Affairs EN  
- A5-0289/2000 -  
-
AFCO 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne on the 60th anniversary of the Normandy landings EN  
- P5_DCL(2004)0013 - Wygasła  
Gary TITLEY , Richard CORBETT , Martin SCHULZ , Olivier DUHAMEL  
Data otwarcia : 20-02-2004
Termin : 06-05-2004
Liczba sygnatariuszy : 59 - 06-05-2004