Rijk van DAM : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupa na rzecz Europy Demokracji i Różnorodności - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 17-03-2002 : Staatkundig Gereformeerde Partij - Gereformeerd Politiek Verbond - Reformatorisch Politieke Federatie (Holandia)
 • 18-03-2002 / 19-07-2004 : ChristenUnie - Staatkundig Gereformeerde Parti (Holandia)

Wiceprzewodniczący 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki
 • 21-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki

Deputowani 

 • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Estonia
 • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków z Izraelem
 • 03-07-2000 / 02-09-2001 : Komisja ds. Kontroli Budzetu
 • 17-01-2002 / 20-01-2002 : Komisja Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej i SAARC (Południowo-Azjatyckiego Stowarzyszenia na rzecz Współpracy Regionalnej)
 • 29-01-2003 / 19-07-2004 : Komisja Kontroli Budżetowej

Zastępstwo 

 • 21-07-1999 / 12-06-2000 : Komisja ds. Konstytucyjnych
 • 03-09-2001 / 14-01-2002 : Komisja ds. Kontroli Budzetu
 • 17-01-2002 / 30-06-2002 : Komisja Prawna i Rynku Wewnętrznego
 • 17-01-2002 / 17-12-2002 : Tymczasowa Komisja ds. Pryszczycy
 • 17-01-2002 / 28-01-2003 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Budżetowa
 • 18-09-2002 / 30-04-2004 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Estonia
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Tymczasowa Komisja do Spraw Zwiększenia Bezpieczeństwa na Morzu

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Report on the proposal for a European Parliament and Council regulation amending Council Regulation (EEC) No 881/92 on access to the market in the carriage of goods by road within the Community to and from the territory of a Member State or passing across the territory of one or more Member States as regards a uniform driver attestation - Committee on Regional Policy, Transport and Tourism EN  
- A5-0151/2001 -  
-
RETT 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne On the remembrance of the Holocaust EN  
- P5_DCL(2000)0003 - Przyjęta  
Willy C.E.H. DE CLERCQ , Frédérique RIES , Lennart SACRÉDEUS , Ulrich STOCKMANN , Rijk van DAM  
Data otwarcia : 01-03-2000
Termin : 01-06-2000
Przyjęto : 05-05-2004
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P5_TA(2000)0350
Liczba sygnatariuszy : 352 - 01-06-2000