Miloslav RANSDORF : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 01-07-2014 / 22-01-2016 : Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica - Członek

Partie krajowe 

  • 01-07-2014 / 22-01-2016 : Komunistická strana Čech a Moravy (Czechy)

Wiceprzewodniczący 

  • 07-07-2014 / 22-01-2016 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Deputowani 

  • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
  • 14-07-2014 / 22-01-2016 : Delegacja do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Ukraina
  • 14-07-2014 / 22-01-2016 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest

Zastępstwo 

  • 01-07-2014 / 22-01-2016 : Komisja Spraw Zagranicznych
  • 14-07-2014 / 22-01-2016 : Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan, UE-Uzbekistan i UE-Tadżykistan oraz do spraw Stosunków z Turkmenistanem i Mongolią

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie oszczędnego gospodarowania zasobami: ku gospodarce o obiegu zamkniętym  
- ITRE_AD(2015)549322 -  
-
ITRE 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 123, 128, 130b i 135

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 128 Regulaminu

Inne działania parlamentarne 

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 130 Regulaminu, załącznik II

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie produkcji metamfetaminy z leków zawierających pseudoefedrynę  
- P8_DCL(2015)0023 - Wygasła  
Kateřina KONEČNÁ , Enrico GASBARRA , Petr JEŽEK , Pavel TELIČKA , Martina DLABAJOVÁ , Olga SEHNALOVÁ , Miloslav RANSDORF , Jiří MAŠTÁLKA , Cornelia ERNST , Bas EICKHOUT , Michaela ŠOJDROVÁ , Dita CHARANZOVÁ  
Data otwarcia : 08-06-2015
Termin : 08-09-2015
Liczba sygnatariuszy : 52 - 09-09-2015

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenia o udziale posłów w wydarzeniach organizowanych przez strony trzecie