Janusz WOJCIECHOWSKI

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

24

Kryzys cenowy w europejskim sektorze wieprzowiny (debata)

10-03-2016 P8_CRE-REV(2016)03-10(11)

Zdrowie zwierząt (debata)

07-03-2016 P8_CRE-REV(2016)03-07(13)

Sytuacja w Polsce (debata)

19-01-2016 P8_CRE-REV(2016)01-19(10)

Patenty i prawo do ochrony odmian roślin (debata)

17-12-2015 P8_CRE-REV(2015)12-17(2)

Patenty i prawo do ochrony odmian roślin (debata) (2)

17-12-2015 P8_CRE-REV(2015)12-17(2)

Strategia dotycząca dobrostanu zwierząt na lata 2016–2020 (debata)

23-11-2015 P8_CRE-REV(2015)11-23(14)

Obecny kryzys w sektorze rolnictwa (debata)

16-09-2015 P8_CRE-REV(2015)09-16(15)

Klonowanie zwierząt utrzymywanych i rozmnażanych do celów chowu (debata)

08-09-2015 P8_CRE-REV(2015)09-08(3)

Handel produktami z fok (debata)

07-09-2015 P8_CRE-REV(2015)09-07(20)

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

1

Opinia(-e) jako sprawozdawca

1

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok

AGRI
28-05-2015 AGRI_AD(2015)552126

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

2

OPINIA w sprawie sprawozdania z postępów w dziedzinie energii odnawialnej

AGRI
11-05-2016 AGRI_AD(2016)578551

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowej żywności

AGRI
10-11-2014 AGRI_AD(2014)537498

Instytucjonalne projekty rezolucji

14

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Polsce

11-04-2016 B8-0465/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie patentów i praw do ochrony odmian roślin

15-12-2015 RC-B8-1394/2015

Projekt rezolucji w sprawie patentów i praw do ochrony odmian roślin

14-12-2015 B8-1399/2015

Wspólny projekt rezolucji w sprawie nowej strategii w zakresie dobrostanu zwierząt na lata 2016–2020

25-11-2015 RC-B8-1278/2015

Projekt rezolucji w sprawie nowej strategii w zakresie dobrostanu zwierząt na lata 2016–2020

24-11-2015 B8-1281/2015

Indywidualne projekty rezolucji

1

  Motion for a resolution on the creation of an animal welfare ‘one-stop shop’

15-12-2014 B8-0374/2014

Oświadczenie(-a) pisemne

2

Oświadczenie pisemne w sprawie dobrostanu i ochrony słoni indyjskich

14-10-2015 P8_DCL(2015)0062 Wygasła

szczegóły

Jacqueline FOSTER , Geoffrey VAN ORDEN , Janusz WOJCIECHOWSKI , Ian DUNCAN , Renate SOMMER , Marlene MIZZI , Jeppe KOFOD , Jean LAMBERT , Keith TAYLOR , Anja HAZEKAMP , Stefan ECK

Data otwarcia : 14-10-2015
Termin : 14-01-2016
Liczba sygnatariuszy : 87 - 15-01-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie utworzenia punktu kompleksowej obsługi w odniesieniu do dobrostanu zwierząt

27-05-2015 P8_DCL(2015)0022 Wygasła

szczegóły

Jacqueline FOSTER , Janusz WOJCIECHOWSKI , Anja HAZEKAMP , Marlene MIZZI , Jörg LEICHTFRIED , Pavel POC , Marit PAULSEN , Catherine BEARDER , Ivo VAJGL , Keith TAYLOR , Franc BOGOVIČ

Data otwarcia : 27-05-2015
Termin : 27-08-2015
Liczba sygnatariuszy : 84 - 26-08-2015

Pytania pisemne

37

Zmiana w kwestii darmowych uprawnień dla producentów energii elektrycznej

02-05-2016 E-003683/2016 Komisja

Pytanie w sprawie działań Komisji Europejskiej w celu rozwiązania kryzysu na rynku mleka w Polsce

07-04-2016 E-002844/2016 Komisja

W sprawie ochrony dzieci przed nadużyciami władzy ze strony urzędów "Jugendamt" w Niemczech

27-01-2016 E-000629/2016 Komisja

W sprawie działań Komisji w związku z wystąpieniem choroby pomoru świń w Danii

04-12-2015 E-015426/2015 Komisja

NordStream2 łamie postanowienia Trzeciego Pakietu Energetycznego

13-11-2015 P-014733/2015 Komisja

Pytania ustne

4

Zaburzenie swobodnego przepływu towarów spowodowane przez Grecję

03-03-2016 O-000041/2016 Komisja

Istnienie na rynku wewnętrznym UE barier pozataryfowych dla eksporterów żywności

04-02-2016 O-000022/2016 Komisja

Nowa strategia w zakresie dobrostanu zwierząt na lata 2016-2020

21-09-2015 O-000105/2015 Komisja