Zita GURMAI
 • Zita
  GURMAI
 • Węgry
 • Data urodzenia: 1 czerwca 1965, Budapest

Grupy polityczne

 • 18.04.2003 / 30.04.2004 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Obserwatorka
 • 01.05.2004 / 19.07.2004 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członkini
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członkini
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członkini

Partie krajowe

 • 01.05.2004 / 19.07.2004 : Magyar Szocialista Párt (Węgry)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Magyar Szocialista Párt (Węgry)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Magyar Szocialista Párt (Węgry)

Wiceprzewodnicząca

 • 27.07.2004 / 14.01.2007 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 01.02.2007 / 13.07.2009 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 20.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 25.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Spraw Konstytucyjnych

Członkini

 • 03.05.2004 / 19.07.2004 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 03.05.2004 / 19.07.2004 : Komisja Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki
 • 21.07.2004 / 26.07.2004 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegacja do spraw stosunków z Kanadą
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 31.01.2007 / 31.01.2007 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 14.03.2007 / 14.03.2007 : Delegacja do spraw stosunków z Kanadą
 • 15.03.2007 / 13.07.2009 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 16.07.2009 / 19.07.2009 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 15.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia
 • 19.01.2012 / 24.01.2012 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

Zastępstwo

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 06.07.2010 / 30.06.2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Transportu i Turystyki

Obserwatorka

 • 15.05.2003 / 30.04.2004 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 15.05.2003 / 30.04.2004 : Komisja Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki

Działalność parlamentarna na posiedzeniach plenarnych – 7. kadencja parlamentarna

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

120

Negocjacje dotyczące porozumienia o partnerstwie strategicznym UE-Japonia (debata)

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(8)

Pakistan: ostatnie przypadki prześladowań

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(13.1)

Sytuacja w Korei Północnej

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(13.3)

Międzyinstytucjonalne porozumienie w sprawie rejestru służącego przejrzystości (debata)

14-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-14(20)

Równość kobiet i mężczyzn w 2012 r. (debata)

10-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-10(12)

Wdrożenie systemu pokładowego eCall - Wdrożenie interoperacyjnej usługi eCall w całej UE (debata)

25-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-25(13)

Położenie kresu okaleczaniu żeńskich narządów płciowych (ciąg dalszy debat)

06-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-06(5)

NAIADES II: Program działania na rzecz wsparcia śródlądowego transportu wodnego (debata)

06-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-06(6)

Niedyskryminacja w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tej dziedzinie (debata)

16-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-16(6)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

4

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

7

Opinia(-e) jako sprawozdawca

1

OPINIA w sprawie sprawozdania na temat obywatelstwa UE – 2010 r. – Usuwanie przeszkód w zakresie praw obywatelskich UE

AFCO
08-12-2011 AFCO_AD(2011)472270

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

10

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu na potrzeby wdrożenia systemu pokładowego eCall oraz zmieniającego dyrektywę 2007/46/WE

TRAN
19-12-2013 TRAN_AD(2013)521698

OPINIA w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego bankowego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady

AFCO
12-12-2013 AFCO_AD(2013)519819

OPINIA w sprawie wysiłków społeczności międzynarodowej na rzecz rozwoju i budowania państwowości Sudanu Południowego

FEMM
04-10-2013 FEMM_AD(2013)516607

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki w dziedzinie demografii

AFCO
22-01-2013 AFCO_AD(2013)502078

OPINIA w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2013

AFCO
21-01-2013 AFCO_AD(2013)501915

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego program „Europa dla obywateli” na lata 2014 – 2020

AFCO
15-10-2012 AFCO_AD(2012)492702

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia programu „Sprawiedliwość” na lata 2014–2020.

FEMM
15-10-2012 FEMM_AD(2012)491303

OPINIA w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2011 oraz polityki UE w tym zakresie

FEMM
10-10-2012 FEMM_AD(2012)494844

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

FEMM
24-04-2012 FEMM_AD(2012)483788

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Obywateli (2013)

AFCO
21-03-2012 AFCO_AD(2012)480795

Projekt(-y) rezolucji

7

Wspólny projekt rezolucji w sprawie przemocy wobec kobiet w Indiach

16-01-2013 RC-B7-0028/2013

  Motion for a resolution on Violence against women in India

14-01-2013 B7-0037/2013

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Wspólny projekt rezolucji w sprawie położenia kresu okaleczaniu żeńskich narządów płciowych

12-06-2012 RC-B7-0304/2012

Projekt rezolucji w sprawie wdrożenia strategii UE na rzecz regionu naddunajskiego

14-02-2011 B7-0130/2011

Oświadczenie(-a) pisemne

1

Oświadczenie pisemne w sprawie współczesnego niewolnictwa

23-11-2009 P7_DCL(2009)0066 Wygasła

szczegóły

Elizabeth LYNNE , Edit BAUER , Zita GURMAI , Emilie TURUNEN

Data otwarcia : 23-11-2009
Termin : 11-03-2010
Liczba sygnatariuszy : 138 - 15-03-2010

Pytanie(-a) parlamentarne

14

  Possibility of using EU funds to build infrastructure on the Vc transport corridor

03-04-2014 E-004196/2014 Komisja

  Commission follow-up to national laws incompatible with EU equal treatment legislation

25-11-2013 E-013364/2013 Komisja

  Reasons for the suspension of Cohesion Fund payments to Hungary

29-08-2013 E-009719/2013 Komisja

  Commission follow-up to national laws incompatible with EU equal treatment legislation

19-03-2013 E-003104/2013 Komisja

  Provisions of the new Hungarian electoral legislation which contravene fundamental rights

11-12-2012 E-011315/2012 Komisja

  Certification of personal caretakers

16-10-2012 E-009385/2012 Komisja

Tworzenie bardziej konkurencyjnego europejskiego sektora lotnictwa

27-06-2012 O-000138/2012 Komisja

Działalność parlamentarna podczas sesji plenarnej – 6. kadencja

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

79

Przyszłość przemysłu motoryzacyjnego (debata)

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(11)

Struktury opieki nad dziećmi – cele barcelońskie (debata)

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(17)

Niedyskryminacja ze względu na płeć i solidarność między pokoleniami (krótka prezentacja)

02-02-2009 P6_CRE(2009)02-02(20)

Perspektywy rozwoju dialogu obywatelskiego w ramach traktatu lizbońskiego (krótka prezentacja)

12-01-2009 P6_CRE(2009)01-12(19)

Sytuacja kobiet na Bałkanach (krótka prezentacja)

03-12-2008 P6_CRE(2008)12-03(22)

HIV/AIDS: wczesna diagnoza i wczesne leczenie (debata)

19-11-2008 P6_CRE(2008)11-19(18)

Zalecenia dotyczące stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn (debata)

17-11-2008 P6_CRE(2008)11-17(22)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

2

Opinia(-e) jako sprawozdawca

3

OPINIA na temat równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej – 2007

REGI
02-07-2007 REGI_AD(2007)388703

OPINIA w sprawie zwalczania HIV/AIDS w Unii Europejskiej i w państwach z nią sąsiadujących, w latach 2006-2009

FEMM
20-11-2006 FEMM_AD(2006)378730

OPINIA w sprawie programu polityki społecznej na lata 2006-2010

FEMM
30-03-2005 FEMM_AD(2005)355760

Projekt(-y) rezolucji

2

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie wczesnego wykrywania i wczesnego leczenia HIV/AIDS

17-11-2008 RC-B6-0581/2008

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie wczesnego wykrywania i wczesnego leczenia HIV/AIDS

11-11-2008 B6-0581/2008

Oświadczenie(-a) pisemne

5

Oświadczenie pisemne w sprawie zwalczania handlu dziećmi

04-06-2008 P6_DCL(2008)0050 Przyjęta

szczegóły

Marusya LYUBCHEVA , Zita GURMAI , Diana WALLIS , Eva-Britt SVENSSON , Anna ZÁBORSKÁ

Data otwarcia : 04-06-2008
Termin : 09-10-2008
Przyjęto : 21-10-2008
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P6_TA(2008)0504
Liczba sygnatariuszy : 430 - 09-10-2008

Oświadczenie pisemne w sprawie wielojęzyczności - kluczowego elementu demokracji i przejrzystości w służbie obywateli państw członkowskich

19-05-2008 P6_DCL(2008)0048 Wygasła

szczegóły

Anna ZÁBORSKÁ , Bernd POSSELT , Francis WURTZ , Zita GURMAI , Marian HARKIN

Data otwarcia : 19-05-2008
Termin : 09-10-2008
Liczba sygnatariuszy : 281 - 09-10-2008

Oświadczenie pisemne w sprawie ogłoszenia dnia 23 sierpnia Europejskim Dniem Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu

07-05-2008 P6_DCL(2008)0044 Przyjęta

szczegóły

Marianne MIKKO , Christopher BEAZLEY , Inese VAIDERE , Zita GURMAI , Alexander Nuno PICKART ALVARO

Data otwarcia : 07-05-2008
Termin : 09-09-2008
Przyjęto : 23-09-2008
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P6_TA(2008)0439
Liczba sygnatariuszy : 409 - 10-09-2008

Oświadczenie pisemne w sprawie ubóstwa dzieci

09-05-2007 P6_DCL(2007)0051 Wygasła

szczegóły

Zita GURMAI , Gyula HEGYI , Glenys KINNOCK , Linda McAVAN

Data otwarcia : 09-05-2007
Termin : 14-09-2007
Liczba sygnatariuszy : 106 - 14-09-2007

Oświadczenie pisemne w sprawie stworzenia gospodarki ekologicznego wodoru oraz zapoczątkowania trzeciej rewolucji przemysłowej w Europie poprzez partnerstwo z zaangażowanymi regionami i miastami, małymi i średniej wielkości przedsiębiorstwami oraz organizacjami społeczeństwa obywatelskiego

12-02-2007 P6_DCL(2007)0016 Przyjęta

szczegóły

Zita GURMAI , Anders WIJKMAN , Vittorio PRODI , Umberto GUIDONI , Claude TURMES

Data otwarcia : 12-02-2007
Termin : 14-05-2007
Przyjęto : 22-05-2007
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P6_TA(2007)0197
Liczba sygnatariuszy : 420 - 14-05-2007

Pytanie(-a) parlamentarne

10

  Funding for the European Translators' Houses follow-up

17-10-2008 E-5816/2008 Komisja

  Funding for the European Translators' Houses

03-07-2008 E-3964/2008 Komisja

amerykański system obrony przed rakietami balistycznymi

17-01-2008 O-0008/2008 Rada

Ochrona przeciwpożarowa w hotelach

12-10-2007 O-0066/2007 Komisja

  Environmental impact of the Yacht Port La Punta project, Ibiza

24-05-2007 H-0402/2007 Komisja

Potępienie reżimu Franco w siedemdziesiątą rocznicę przewrotu stanu dokonanego przez Franco

06-06-2006 O-0059/2006 Komisja

  Illegal harassment of Hungarian/EU businesses providing services in Germany

06-07-2005 E-2625/2005 Komisja

Dialog z kościołami i organizacjami niewyznaniowymi

13-05-2005 O-0070/2005 Komisja

Działalność parlamentarna podczas sesji plenarnej – 5. kadencja

Oświadczenia (Siódma kadencja Parlamentu)

Oświadczenie majątkowe