Gyula HEGYI : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Magyar Szocialista Párt (Węgry)

Wiceprzewodniczący 

 • 05-01-2005 / 13-07-2009 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 15-09-2004 / 12-10-2004 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Armenia, UE-Azerbejdżan i UE-Gruzja
 • 13-10-2004 / 04-01-2005 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Była Jugosłowiańska Republika Macedonii
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Europy Południowo-Wschodniej
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Europy Południowo-Wschodniej

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wspierania podejmowania na wczesnym etapie działań demonstracyjnych w dziedzinie zrównoważonej produkcji energii z paliw kopalnych  
- ENVI_AD(2008)409643 -  
-
ENVI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamkniętego użycia mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie (wersja przeredagowana)  
- ENVI_AD(2008)404617 -  
-
ENVI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Urząd ds. Rynku Łączności Elektronicznej  
- CULT_AD(2008)404794 -  
-
CULT 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie zbadania przypadków nadużywania władzy przez duże supermarkety prowadzące działalność w Unii Europejskiej oraz przeciwdziałania im  
- P6_DCL(2007)0088 - Przyjęta  
Caroline LUCAS , Gyula HEGYI , Janusz WOJCIECHOWSKI , Harlem DÉSIR , Hélène FLAUTRE  
Data otwarcia : 10-10-2007
Termin : 31-01-2008
Przyjęto : 19-02-2008
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P6_TA(2008)0054
Liczba sygnatariuszy : 439 - 31-01-2008
Oświadczenie pisemne w sprawie ochrony źródeł informacji  
- P6_DCL(2007)0053 - Wygasła  
Christa PRETS , Gyula HEGYI , Ivo BELET , Helga TRÜPEL  
Data otwarcia : 21-05-2007
Termin : 27-09-2007
Liczba sygnatariuszy : 88 - 27-09-2007
Oświadczenie pisemne w sprawie ubóstwa dzieci  
- P6_DCL(2007)0051 - Wygasła  
Zita GURMAI , Gyula HEGYI , Glenys KINNOCK , Linda McAVAN  
Data otwarcia : 09-05-2007
Termin : 14-09-2007
Liczba sygnatariuszy : 106 - 14-09-2007

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.