Zoltán BAGÓ
 • Zoltán
  BAGÓ
 • Węgry
 • Data urodzenia: 10 stycznia 1975, Kalocsa

Grupy polityczne

 • 18.04.2003 / 30.04.2004 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Obserwator
 • 01.05.2004 / 19.07.2004 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek
 • 12.09.2010 / 30.06.2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek

Partie krajowe

 • 01.05.2004 / 19.07.2004 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség (Węgry)
 • 12.09.2010 / 30.06.2014 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt (Węgry)

Członek

 • 03.05.2004 / 19.07.2004 : Komisja Prawna i Rynku Wewnętrznego
 • 06.10.2010 / 30.06.2014 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią
 • 06.10.2010 / 18.01.2012 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Kultury i Edukacji

Zastępstwo

 • 28.09.2010 / 30.06.2013 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chorwacja
 • 28.09.2010 / 18.01.2012 : Komisja Petycji
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Petycji
 • 09.10.2013 / 30.06.2014 : Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki

Obserwator

 • 15.05.2003 / 30.04.2004 : Komisja Prawna i Rynku Wewnętrznego

Działalność parlamentarna na posiedzeniach plenarnych – 7. kadencja parlamentarna

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

151

Absolutorium za rok 2012: Komisja Europejska i agencje wykonawcze (A7-0242/2014 - Markus Pieper)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.31)

Absolutorium za rok 2012: 8., 9. i 10. Europejski Fundusz Rozwoju (A7-0176/2014 - Jan Mulder)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.33)

Absolutorium za rok 2012: Rada Europejska i Rada (A7-0189/2014 - Bogusław Sonik)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.34)

Absolutorium za rok 2012: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (A7-0199/2014 - Tamás Deutsch)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.35)

Absolutorium za rok 2012: Trybunał Sprawiedliwości (A7-0213/2014 - Tamás Deutsch)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.37)

Absolutorium za rok 2012: Trybunał Obrachunkowy (A7-0212/2014 - Tamás Deutsch)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.38)

Absolutorium za rok 2012: Komitet Ekonomiczno-Społeczny (A7-0218/2014 - Bogusław Sonik)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.39)

Absolutorium za rok 2012: Komitet Regionów (A7-0226/2014 - Bogusław Sonik)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.40)

Absolutorium za rok 2012: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (A7-0225/2014 - Bogusław Sonik)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.41)

Opinia(-e) jako sprawozdawca

1

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego

CULT
17-10-2013 CULT_AD(2013)513263

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

4

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie strategicznego planu innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) – wkład EIT w bardziej innowacyjną Europę

CULT
20-09-2012 CULT_AD(2012)489612

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 294/2008 ustanawiające Europejski Instytut Innowacji i Technologii

CULT
20-09-2012 CULT_AD(2012)489609

OPINIA dotyczącej sprawozdania w sprawie stosowania i skutków dyrektywy w sprawie prawa do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży (2001/84/WE)

CULT
11-07-2012 CULT_AD(2012)487801

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006

CULT
20-06-2012 CULT_AD(2012)485908

Projekt(-y) rezolucji

1

Wspólny projekt rezolucji w sprawie ustawiania wyników meczów i korupcji w sporcie

12-03-2013 RC-B7-0130/2013

Pytanie(-a) parlamentarne

18

  Restriction of the free movement of capital

16-10-2013 E-011857/2013 Komisja

  Criteria to be taken into account in applying Directive 93/13/EEC

15-10-2013 P-011737/2013 Komisja

  Obligation of national courts at the inception of legal proceedings, or at any stage of the proceedings

08-10-2013 E-011535/2013 Komisja

  Factors to be considered in implementing Directive 93/13/EEC

07-10-2013 E-011448/2013 Komisja

Propagowanie aktywności fizycznej sprzyjającej zdrowiu w UE

14-03-2013 O-000026/2013 Komisja

  Provisions concerning the administration of civil registry documents

01-02-2013 E-001120/2013 Komisja

Informacja na temat środków niezbędnych do rozwiązania problemu bezrobocia wśród młodzieży

17-12-2012 E-011514/2012 Komisja

  VP/HR - Progress made on culture in the EU's external actions

07-11-2012 E-010115/2012 Komisja

  Ratione temporis impact of EU law

26-10-2012 E-009825/2012 Komisja

Działalność parlamentarna podczas sesji plenarnej – 5. kadencja

Oświadczenia (Siódma kadencja Parlamentu)

Oświadczenie majątkowe