• András   GYÜRK  

András GYÜRK : Opinia(-e) jako sprawozdawca - Szósta kadencja Parlamentu 

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA W kierunku Europejskiej karty praw odbiorców energii  
- ITRE_AD(2008)404466 -  
-
ITRE