András GYÜRK : Życiorys 

Wersja oryginalna : HU 

Życiorys (informacje opublikowane na wyłączną odpowiedzialność posła)  
Ostatnia aktualizacja: 16/02/2016 

Wykształcenie (uzyskane tytuły i dyplomy) 

 • 1991-1993 : Kolegium Finansów i Księgowości, Wydział Finansów
 • 1993-1998 : Uniwersytet Loranda Eötvösa, Wydział Nauk Humanistycznych, Zakład Historii i Nauk Politycznych

Kariera zawodowa 

 • 1995-2000 : Członek Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Esztergom-Budapeszt
 • 1998-2004 : Dyrektor fundacji „Demokracja po komunizmie”

Kariera polityczna 

Funkcje sprawowane w krajowej partii politycznej lub krajowym związku zawodowym  
 • 2015 : Główny strateg, Fidesz
 • 2014-... : Krajowy szef kampanii, Fidesz – Węgierska Unia Obywatelska
 • 2009-2010 : Krajowy szef kampanii, Fidesz – Węgierska Unia Obywatelska
 • 2004 : Krajowy szef kampanii, Fidesz – Węgierska Unia Obywatelska
 • 1996-2005 : Przewodniczący Fidelitas (młodzieżówka partii Fidesz)
 • 1995-2004 : Członek Krajowej Komisji Wykonawczej Fidesz
 • 1988-... : Członek Fidesz
Funkcje sprawowane w parlamencie krajowym  
 • 2002-2004 : Wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Fidesz – Węgierska Unia Obywatelska, wiceprzewodniczący Komisji Młodzieży i Sportu, szef sekcji ds. młodzieży i sportu partii Fidesz – Węgierska Unia Obywatelska
 • 1998-2004 : Poseł do węgierskiego parlamentu, członek Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Młodzieży i Sportu
Funkcje sprawowane w instytucjach UE  
 • 2014-... : Członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, zastępca członka Komisji Spraw Zagranicznych, członek Delegacji do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego, zastępca członka Delegacji do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Armenia i UE-Azerbejdżan oraz UE-Gruzja, zastępca członka Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
 • 2012-2014 : Członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, zastępca członka Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, członek Delegacji do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Armenia i UE-Azerbejdżan oraz UE-Gruzja, członek Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest, zastępca członka Delegacji do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego
 • 2009-2011 : Członek Komisji Rozwoju, zastępca członka Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, członek Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest, zastępca członka Delegacji do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego
 • 2004-2009 : Członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, zastępca członka Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz Komisji Petycji, wiceprzewodniczący Delegacji do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk
 • 2010-... : Szef delegacji Fideszu w Parlamencie Europejskim

Kontakt