András GYÜRK : Strona główna 

Członek 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego 

Zastępstwo 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Ostatnie prace 

Program „Wymiar sprawiedliwości” (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) HU  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Program „Prawa i Wartości” (A8-0468/2018 - Bodil Valero) HU  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Statystyki Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) HU  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt